Karolina Brzozowska

NAUCZYCIELKI

Karolina Brzozowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia I stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia II stopnia o specjalności Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią. W tym roku zaczynam również studia II stopnia na kierunku Mediacja rodzinna.  By bliżej poznać specyfikę zawodu nauczyciela odbyłam liczne praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w Domu Dziecka. Nieustannie dążę też do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, systematycznie uczęszczając na różne kursy i szkolenia.

Jestem osobą życzliwą, cierpliwą, pomocną i zawsze uśmiechniętą. Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe. Największą nagrodą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, a dzięki otwartości świetnie nawiązuję z nimi kontakt. Staram się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki, mając na uwadze zawsze dobro dziecka. Pracując z maluchami chętnie posługuję się językiem angielskim wykorzystując go w poleceniach, rymowankach, wyliczankach i piosenkach. See you soon! 🙂