OPŁATY

Wpłaty należy dokonywać na rachunek


Konto do wpłat: PL 69 1440 1228 0000 0000 1687 7255 PKO Bank Polski
Junior Academy
Niepubliczne Przedszkole Językowe
Aleksandra Ewa Szarek
Olsztyn, 10-689
ul. Żurawskiego 1A/11

 • Czesne miesięczne wnoszone przez Rodziców Dzieci za pobyt Dziecka w Przedszkolu oraz wszystkie zajęcia z oferty:  540 zł).
 • W opłatę czesnego wchodzą również:
  – materiały plastyczno- konstrukcyjne,
  – upominki okazjonalne, dyplomy,
  – zakup produktów i artykułów na warsztaty z Dziećmi.
 • Drugie i kolejne Dziecko korzysta ze zniżki w opłacie stałej w wysokości 30% kwoty czesnego: 378 zł.
 • Opłata za wyżywienie Dziecka zostanie podana w sierpniu 2023.
 • Opłata wpisowa: 295,00 zł – jednorazowa, bezzwrotna – zakup wyprawki dla Dzieci.
 • W okresie wakacji Rodzic deklaruje obecność Dziecka w Przedszkolu. Jeśli Dziecko nie uczęszcza do Przedszkola w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), opłata w tych miesiącach wynosi 50% czesnego.
 • Ubezpieczenie Dziecka oraz zakup podręczników (MEN, język angielski) stanowią koszt własny Rodzica.