JĘZYK ANGIELSKI W JUNIOR ACADEMY

Lista słówek w Junior Academy

Hello, everybody!

Zapraszamy do współudziału w zajęciach z języka angielskiego! Poniżej znajdziecie Państwo listę słówek, których uczyliśmy się na zajęciach z języka angielskiego w tym tygodniu. Z powodu długiej przerwy w nauczaniu rok przedszkolny rozpoczynamy od solidnego powtórzenia tego, co już umiemy. Ćwiczcie razem z nami! Zapraszamy!

BB

Hello, how are you?, Bye!, Yes, No, Please, Thank you, Wake up!, one, two, three, four, five, red, pink, yellow, purple, green, blue, brown, black.

HH

bye, goodbye, hello, brother, dad, family, mum,  sister, grandma, granpa, ears, eyes, face, hair, mouth, nose, cake, cheese, juice, milk, orange, water, yogurt, bird, cat, dog, fish, mouse, purple, turtle, red, pink, yellow, purple, green, blue, brown, black.

DD

Backpack, computer, markers, notebook, pen, scissors, aunt, cousin, grandma, grandpa, pet, uncle, bike, boat, car, paints, puppet, train, bathroom, bedroom, living room, dining room, kitchen, house, arms, body, feet, hands, head, legs, apples, bread, chicken, cookies, pasta, salad

CC

Classroom, computer room, music room, playground, play, sing, use the computer, read, astronaut, dentist, doctor, firefighter, nurse, police oficer, vet, bus, fire station, hospital, police station, post office, school, shop, taxi, dress, jacket, trousers, shirt, shoes, skirt, socks, sweater, excited, happy, hungry, angry, sad, scared, thirsty, tired, banana, carrot, fork, plate, lettuce, mango, orange, tomato, potato, corn.