Klaudia Łada

ASYSTENTKI NAUCZYCIELEK

Klaudia Łada

Jestem absolwentką studiów II st. kierunku filologia germańska – specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego oraz studentką I roku studiów magisterskich kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Ukończyłam z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Olsztynie w klasie śpiewu. 

Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i spełnienia. Podczas zajęć z dziećmi staram się łączyć germanistykę z muzyką. Wielką radość daje mi odkrywanie młodych talentów.