Nauczycielki

NAUCZYCIELKI

 Specjaliści w Junior Academy:

Paulina Rolińska – terapeutka pedagogiczna oraz wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Joanna Makosiej – socjoterapeutka

Agnieszka Piotrowicz – pedagog zaburzeń rozwojowych

Magdalena Nowakowska – diagnosta i terapeutka psychopedagogiczna

Paulina Zielińska – logopedia

Iga Celińska – filolog angielski

Klaudia Łada – absolwentka szkoły muzycznej II stopnia – rytmika oraz germanistka

Karolina Seredocha – przesiewowe badanie mowy

Marlena Gilbas – zajęcia szachowe

Joanna Pich – zajęcia taneczne