Nauczycielki

NAUCZYCIELKI

 Specjaliści w Junior Academy:

Paulina Rolińska – terapeutka pedagogiczna oraz wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
Joanna Makosiej – socjoterapeutka
Agnieszka Piotrowicz – pedagog zaburzeń rozwojowych
Magdalena Nowakowska – diagnosta i terapeutka psychopedagogiczna
Michalina Gościło – terapeutka pedagogiczna
Weronika Dziedzic – logopedia
Marta Baranowska – trenerka Sensoplastyki 
Iga Celińska – język angielski
Beata Zielińska – język niemiecki
Paulina Wojciuk – rytmika oraz zajęcia taneczne
Karolina Seredocha – przesiewowe badanie mowy
Marlena Gilbas – zajęcia szachowe
Anna Jabłońska – zajęcia taneczne