Kinga Kucińska

ASYSTENTKI NAUCZYCIELEK

Kinga Kucińska

Jestem studentką 1 roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Bardzo się cieszę, że mogę pracować na stanowisku pomocy nauczyciela i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas studiów odbywałam praktyki śródroczne oraz ciągłe w różnych placówkach edukacyjnych. Dzięki nim zdobyłam bardzo dużą wiedzę m.in. z metodyki edukacji matematycznej, polonistycznej oraz wychowania fizycznego. Prowadziłam wiele różnorodnych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przygotowując zajęcia zawsze biorę pod uwagę metody oparte na praktycznej działalności uczniów. Uważam, że właśnie w ten sposób dzieci najlepiej i najchętniej uczą się nowych treści. Jestem osobą dokładną, sumienną oraz pomocną. Od najmłodszych lat chciałam pracować z dziećmi, opiekować się nimi i poprzez zabawę uczyć oraz wywoływać uśmiech na ich twarzach. Cóż piękniejszego jest od widoku szczęśliwego dziecka?