Alicja Kalisz

ASYSTENTKI NAUCZYCIELEK

Alicja Kalisz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia I stopnia na kierunku Dietetyka. Jednak odkąd pamiętam bliższa sercu była mi praca i zabawa z dziećmi, dlatego obecnie jestem na 2 roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W chwilach wolnych odbywałam wolontariat w przedszkolu. Jestem osobą życzliwą, cierpliwą i pomocną. Kontakt z dziećmi dostarcza mi wiele radości i wrażeń. W dzieciach fascynuje mnie ich bezinteresowna miłość oraz wdzięczność. Uważam, że od dzieci możemy się wiele nauczyć, a ich radosne serduszka i piękne uśmiechy są lekarstwem na wszystko.