Aleksandra Hryniewicz

ASYSTENTKI NAUCZYCIELEK

Aleksandra Hryniewicz

Jestem studentką III roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku Pedagogika opiekuńcza I stopnia. Dotychczas, podczas swojej edukacji zdobyłam dużą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w obszarze pedagogiki, niezbędną do pracy z dziećmi i młodzieżą. W celu poszerzenia swoich horyzontów, odbyłam praktyki zawodowe w szkole podstawowej oraz w fundacji ukierunkowanej na pomoc, poradnictwo jak i wsparcie dla osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie oraz dotkniętych przemocą. Ponadto, miałam możliwość udzielania wsparcia dydaktycznego dla podopiecznych, którzy tego potrzebowali. Oprócz tego na bieżąco poszerzam swoją wiedzę poprzez literaturę i liczne obserwacje. Przez kilka lat pracowałam jako animator sali zabaw. Od najmłodszych lat życia, pragnęłam aby pracować z dziećmi i bawiłam się „w szkołę” ze swoją rodziną oraz opiekowałam się rodzeństwem. W pracy z dziećmi staram się maksymalnie wykorzystywać swoje umiejętności i możliwości. Uwielbiam ład i porządek, dlatego też dążę do tego, aby małe pociechy od najmłodszych lat życia przyswajały prawidłowe zasady postępowania. Bezpieczeństwo dzieci i poczucie swobody na terenie przedszkola to dla mnie podstawa. Jestem osobą ambitną, kreatywną, cierpliwą i zawsze uśmiechniętą. Praca z dziećmi, choć nie należy do najłatwiejszych czynności, sprawia, że czuję się spełniona i pełna radości.,