Zajęcia dodatkowe w styczniu w grupie Happy Hippos