Szkolimy się!

Krótka Skala Rozwoju Dziecka jako narzędzie do przeprowadzenia przesiewowego badania wychowanków Junior Academy było tematem szkolenia kadry Przedszkola. Zajęcia prowadziła Pani Marysia Wach, fizjoterapeutka, pedagog, oligofrenopedagog oraz specjalistka edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Szkoląca jest także diagnostą i terapeutką SI oraz aktywną członkinią Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Krótka Skala Rozwoju Dziecka to narzędzie służące do wstępnej oceny rozwoju dziecka poprzez m.in. pogłębioną obserwację funkcjonowania dziecka w przedszkolu i podczas wywiadu rozwojowego. Badanie to oparte jest o tzw. normy rozwojowe i ma charakter check-listy dając informację o prawidłowości rozwoju dziecka bądź konieczności pogłębienia diagnozy wraz ze wskazaniem obszarów deficytowych. KSRD ocenia rozwój dziecka w obszarach: motorycznym, poznawczym, emocjonalnym oraz mowy.

Badanie to zostanie przeprowadzone przez nasze nieocenione Panie Nauczycielki we wszystkich grupach wiekowych, począwszy od grupy Busy Bees. Panie posiadają kwalifikacje pedagogiczne do jego przeprowadzenia oraz, co bardzo istotne, dobrze znają swoich podopiecznych.