Rytmika w Junior Academy

Z wielką radością informujemy o wznowieniu zajęć z Rytmiki w Junior Academy! Prowadzenie: Pani Klaudia Łada, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie w klasie śpiewu, którą ukończyła z wyróżnieniem, stale podnosząca swoje kwalifikacje, obecnie na studiach magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.