ZAPISY I INFORMACJE

Informacje:

Dni adaptacyjne (bezpłatne) odbędą się w drugiej połowie sierpnia 2021.

Zapisy do przedszkola Junior Academy trwają jednak cały rok. Przez cały rok można też oglądać nasze przedszkole. Prosimy o kontakt z sekretariatem celem umówienia dnia i godziny.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat, według kolejności zgłoszeń.

Rodzice dzieci, które zapisane są na liście rezerwowej o wolnych miejscach w Junior Academy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

Każde nowoprzyjęte dziecko objęte będzie programem adaptacji w ustalonym indywidualnie z rodzicami terminie.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Junior Academy jest:

 • Wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka dostępnej tu: Karta zgłoszenia
  (zapraszamy do rekrutacji pobierając kartę zgłoszenia i przesłanie skanu mailowo)
 • Podpisanie Umowy cywilno – prawnej o świadczeniu usług opiekuńczych i wychowawczych
 • Wpłacenie wpisowego /jednorazowa, bezzwrotna opłata/ w wysokości 290 zł

Po dodatkowe informacje serdecznie zapraszamy do naszego sekretariatu, który mieści się na pierwszym piętrze (Oxford Academy).

 

Sekretariat czynny jest:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-19.00, w piątki w godzinach 8:00 – 16:00

Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Junior Academy  Niepubliczne Przedszkole Językowe

Żurawskiego 1A/11

M:  biuro@junioracademy.pl
T: 662 27 30 50

 

Konsultacje dla Rodziców:
1 x w miesiącu indywidualne konsultacje z nauczycielkami,
konsultacje z logopedą po diagnozie,
konsultacje na życzenie rodziców z nauczycielkami, logopedą, metodykiem wczesnej edukacji, filologiem angielskim.

 

Bogaty harmonogram imprez, m.in.: zabawa z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pasowanie Przedszkolaka, warsztaty świąteczne, udział w festynach itp.

*Aktualny wykaz zajęć znajdziecie Państwo na stronie internetowej Przedszkola WYDARZENIA

 

Opłaty

 • czesne miesięczne wnoszone przez Rodziców Dzieci za pobyt Dziecka w Przedszkolu oraz wszystkie zajęcia z oferty: – 495 zł, w opłatę czesnego wchodzą również:
  – materiały plastyczno- konstrukcyjne,
  – upominki okazjonalne, dyplomy,
  – zakup produktów i artykułów na warsztaty z Dziećmi,
 • drugie i kolejne Dziecko korzysta ze zniżki w opłacie stałej w wysokości 30% kwoty czesnego (347 zł).
 • opłata za wyżywienie Dziecka (firma cateringowa AGA) – 12 zł za dzień, zwrotna w przypadku nieobecności Dziecka (według zasad obowiązujących w Przedszkolu),
 • opłata wpisowa – 290 zł – jednorazowa, bezzwrotna – zakup wyprawki dla Dzieci.
 • W okresie wakacji Rodzic deklaruje obecność Dziecka w Przedszkolu. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc lipiec i/lub sierpień opłata wynosi połowę czesnego. 
 • Ubezpieczenie Dziecka oraz zakup podręczników (MEN, język angielski) stanowią koszt własny Rodzica.

 

Podstawowe informacje dla Rodziców

 • Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1. września, a kończy 31. sierpnia następnego roku.
  • Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy.
  • Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 do 17.30.
  • Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
  • Czas pracy może być zmieniony przez Dyrektora Przedszkola w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Rodziców (Prawnych Opiekunów) Dziecka.
  • Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej w oparciu o dopuszczone przez Dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 

Treści programu obejmują następujące obszary:

 • edukację językową,
 • edukację anglojęzyczną,
 • edukację matematyczną,
 • edukację przyrodniczą,
 • edukację moralno-społeczną,
 • edukację artystyczną,
 • edukację zdrowotną,
 • profilaktykę logopedyczną.
 • Za zajęcia dodatkowe z oferty Przedszkola nie są pobierane dodatkowe opłaty.
  • Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
  • W Przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe:
  3 -latki,
  4-latki,
  5-latki,
  6-latki(roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), tzw. „zerówka”.
  • W każdej grupie dziećmi opiekuje się nauczycielka i asystentka nauczycielki.
  • Kadra pedagogiczna, to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie wczesnej edukacji.
  • Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów z kierunkowym wykształceniem w danym zakresie.
  • Przyjęcie Dziecka do Przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami (Prawnymi Opiekunami), lub jednym z Rodziców Dziecka (Prawnym Opiekunem), a Dyrektorem Przedszkola.
  • Podpisanie umowy o świadczeniu usług opiekuńczo-wychowawczych następuje po uprzednim zgłoszeniu Dziecka na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA podpisanej przez co najmniej jednego z Rodziców.

O przyjęciu Dziecka do Przedszkola decyduje kolejność podpisywanych umów przez Rodziców/Prawnych Opiekunów.