Praca sekretariatu Junior Academy w czasie ferii zimowych