Karolina Żebrowska

 NAUCZYCIELKI

Karolina Żebrowska

Ukończyłam technikum żywienia i usług gastronomicznych w Mrągowie , obecnie jestem na drugim roku studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią. Zdobyłam doświadczenie pracując jako pomoc nauczyciela w przedszkolu Kolorowe Kredki w Mrągowie. Pracowałam również jako wychowawca kolonijny. Praca w przedszkolu daje mi dużo satysfakcji , ogromną siłę i radość , możliwość ciągłego doskonalenia się . Dzieci uczą mnie by cieszyć się każdą chwilą , staram się patrzeć na świat ich oczami. Moim celem jest niesienie pomocy dzieciom w rożnych sytuacjach problemowych a priorytetem jest bezpieczeństwo, poszanowanie praw dziecka i ich indywidualności.