PROGRAM

PROGRAM

Drogi Rodzicu,
 

Przyjmując pod opiekę Twoje Dziecko mamy świadomość odpowiedzialności jakiej podejmujemy się w kreowaniu wspólnie z Tobą jego przyszłości. Uznając prymat rodzica jako „pierwszego nauczyciela” chcemy zapewnić Twojemu Dziecku harmonijny rozwój we wszystkich sferach. Podstawę naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej stanowić będzie specjalistyczna indywidualna diagnoza dziecka. Przeprowadzona będzie w pierwszym okresie jego pobytu przez: pedagoga i logopedę. Dzięki niej uzyskamy informacje, które będą wyznaczały kierunki pracy z Dzieckiem i pozwolą na indywidualne traktowanie każdego z nich w zakresie rozwijania zdolności, umiejętności i indywidualnych predyspozycji, a także w przypadku trudności: usprawnianie, korygowanie i kompensacja. Postępy będą stale monitorowane, co pozwoli na dostosowanie sposobów pracy do zmieniających się potrzeb Dzieci.

Harmonijny rozwój zapewnimy Twojemu Dziecku między innymi poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych. Ważnym założeniem pracy naszego Przedszkola jest prowadzenie Dzieci do dwujęzyczności. Opiekę merytoryczną nad kształceniem językowym pełni Szkoła Językowa Oxford Academy mieszcząca się w tym samym budynku. Tu też odbywa się część zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem m.in. takich pomocy jak: tablice multimedialne, biblioteczka w języku angielskim (książki z serii Graded Readers i w oryginale, filmy, bajki), gry planszowe, plakaty, flashcards. W czasie zajęć wykorzystywane są naturalne sytuacje, takie jak zabawa, wypoczynek, rekreacja, czynności higieniczne do włączania języka angielskiego.

Ułatwimy Dziecku przezwyciężenie trudności rozstania z Tobą w pierwszych dniach pobytu u nas, organizując dni adaptacji. Proponowane zajęcia mają różnorodny charakter, ale planując ich liczbę i czas trwania w ciągu dnia będziemy mieli na uwadze przede wszystkim możliwości Dziecka wynikające z jego aktualnego poziomu rozwoju, uwzględniając jego naturalne potrzeby zabawy, rekreacji na naszym placu zabaw, wypoczynku i radości.

Zapewnimy Dziecku bezpieczeństwo –  przedszkole jest monitorowane (sale, hole, szatnia, plac zabaw), a wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających klucz elektroniczny. Stosujemy się ściśle do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Joanna Guga-Wyrzykowska
Dyrektor
 
 
  


PROGRAMY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN 
ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Grupa BB

1. Żaba – Żabińska W., Skrobacz M., Odkrywam siebie, MAC edukacja, 2020

Zawartość pakietu:

– Karty pracy cz 1

– Karty pracy cz 2

– Wyprawka plastyczna

Odkrywam siebie – Złota kolekcja. Poziom A. Karty pracy- 2 części

Karty pracy przeznaczone są do pracy indywidualnej.

Rozwijane kompetencje:

– Sprawność manualna. Różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dziecka zadania, które ćwiczą rączkę w sposób niełatwy do osiągnięcia bez odpowiednich pomocy.

– Logiczne myślenie. Istotny aspekt w rozwoju przedszkolaków, umożliwiający głębsze zrozumienie problemu i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań.

– Percepcja wzrokowa. Odpowiednio dobrane ćwiczenia rozwijają spostrzegawczość, orientację przestrzenną i orientację na kartce.

– Koncentracja uwagi. Dzięki zróżnicowanym treściom zdecydowanie łatwiejsze jest stawianie dziecku wymagań możliwych do zrealizowania, zgodnych z poziomem jego rozwoju psychofizycznego.

– Inteligencja emocjonalna, ze szczególnym naciskiem na istotną w dalszych etapach edukacji naukę empatii i współpracy w grupie.

– Aktywność twórcza, która ma ogromny wpływ na rozwój wyobraźni i kreatywności dzieci.

Odkrywam siebie – Złota kolekcja. Poziom A. Wyprawka plastyczna

Wyprawka to zbiór kart służących rozwijaniu twórczego i logicznego myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności matematycznych, sprawności manualnych, mowy oraz zawierających:

– prace plastyczno-techniczne

– kolorowanki wodne

– reprodukcje obrazów

– puzzle

– wypychanki: figury geometryczne, litery, liczby i znaki działa

– zestaw papierów do prac plastycznych

– karty białej kalki

– papier przeźroczysty

2. Mimi’s Wheel 1.

Znajdziemy tu 8 rozdziałów omawiających takie tematy jak: family, classroom, face, clothes, toys, food, pets, seaside.

Mimi’s Wheel to kurs dla ciekawych świata przedszkolaków. Do wspólnej zabawy maluchy zaprasza urocza surykatka, której przygody pomagają im zrozumieć nie tylko nowy język, ale też świat wokół nich i panujące w nim zasady. Zadania wymagające współpracy pozwalają przedszkolakom odkrywać radość ze wspólnej nauki. Wesoła Mimi wprowadza małych uczniów w świat języka angielskiego, wykorzystując treści i techniki najlepiej dopasowane do ich poziomu rozwoju poznawczego. W czasie kursu pracujemy z podręcznikiem, kartami obrazkowymi, matą edukacyjną, aplikacją NAVIO, piosenkami i filmikami.

Programy realizowane w grupie BB w roku 2022/2023

 • Bohater Tygodnia – projekt autorski (przez cały rok)
 • Bliżej pieska
 • Książka (dla) przedszkolaka
 • Zabawa ze sztuką
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • Cyfrowa podróż z Avatarem
 • 20 minut dla matematyki
 • e- twinning we współpracy z lektorem języka angielskiego

Grupa HH

Pakiet edukacyjny- „Supersmyki. A+”. Wydawnictwo MAC.

Pakiet zawiera: Karty pracy, cz. 1-2, wyprawkę plastyczną, zeszyt Supersmyka, karty Supersmyka.

Pakiet dla grupy dzieci 4-letnich został oparty o metodykę pedagogiki zabawy i twórczości. Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka. Pakiet A w połączeniu z pakietem A+ z powodzeniem może być wykorzystywany podczas zajęć w grupach łączonych dzieci 3- i 4-letnich. Kręgi tematyczne oraz temat tygodnia podany w formie pytania badawczego pobudzają ciekawość i motywację dzieci, kształtując jednocześnie umiejętność myślenia problemowego. Przyciągający uwagę dziecka bohaterowie przewodni wprowadzają je w świat przyrody, matematyki, emocji i twórczości, zachęcają do poznawania liter i cyfr oraz rozwijania umiejętności językowych.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO- JĘZYK ANGIELSKI

Książka- Mimi’s Wheel 2

Znajdziemy tu 8 rozdziałów omawiających takie tematy jak: classroom, body, clothes, home, food, farm animals, transport.

 PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Program wdrażania dwujęzyczności. Organizator- Szkoła Językowa Oxford Academy
 2. Projekt „Dookoła Polski”. Organizator- Bliżej Przedszkola
 3. Projekt edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych: „Mamo, tato wolę wodę”. Patronat – MEN, Instytut Matki i Dziecka
 4. Projekt „Bajeczna Księga”. Organizator- Bliżej Przedszkola
 5. Projekt edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne”. Organizator „Kreatywne Prace Plastyczne”
 6. Projekt „Ekokulturalne przedszkole”. Organizator- Bliżej Przedszkola
 7. Program „Moje miasto bez elektrośmieci”. Organizator- Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

Grupa DD

SUPERSMYKI poziom B, wydawnictwo MAC, autorki cyklu – A. Mironiuk, M. Sobkowiak, A. Banaś, W. Żaba-Żabińśka.

Pakiet dla grupy dzieci 5-letnich został oparty o metodykę pedagogiki zabawy i twórczości. Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka. W pakiecie nie zabrakło również zadań z elementami kodowania, które kształcą i rozwijają kompetencje cyfrowe.

Elementy pakietu: karty pracy, cz. 1–4, wyprawka plastyczna, zeszyt Supersmyka, klocki NEMI i karta Supersmyka.

Karty pracy
Dla każdej grupy wiekowej przygotowane są 4 części kart pracy. Każda część umownie odpowiada jednej porze roku. Podczas pracy z jedną częścią kart pracy dzieci sukcesywnie poznają jednego z Supersmyków. Fantastyczna postać Supersmyka towarzyszy dzieciom podczas rozwiązywania niektórych zadań. Supersmyki mają swoje zainteresowania oraz pory roku, które szczególnie kochają! Zadania w kartach pracy cechuje narastanie poziomu trudności oraz cykliczność w utrwalaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności. Przedszkolak przyswaja sobie wiedzę i umiejętności w tempie zgodnym z jego aktualnymi możliwościami poznawczymi.

Zeszyt Supersmyka
To zbiór różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych, które są uzupełnieniem ćwiczeń zawartych w kartach pracy. W pakiecie dla 5-latka zdecydowanie położony został akcent na rozwijanie umiejętności grafomotorycznych. Praca z publikacją wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej dziecka oraz rozwija kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzięki publikacji 5-latek:
– poznaje obraz graficzny litery małej i wielkiej, drukowanej
– dzieli na sylaby wyraz podstawowy, na bazie którego wprowadzana jest nowa litera
– rozpoznaje literę w nagłosie
– rozpoznaje nowo poznaną literę wśród innych liter
– poznaje zapis graficzny liczb (od 0 do 10)
– łączy zapis cyfrowy liczby z odpowiednimi elementami
– postrzega liczbę w aspektach kardynalnym i porządkowym

Klocki NEMI
Pomagają przedszkolakom rozwijać umiejętności matematyczne. Klocki Nemi to wyjątkowa pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom łatwe i szybkie liczenie w pamięci bez konieczności pisania liczb. Dzięki nim przedszkolaki będą ze zrozumieniem rozwiązywać zadania matematyczne, a nauka liczenia stanie się wspaniałą przygodą.

Karta Supersmyka
Umożliwia przedszkolakowi zbieranie i kolekcjonowanie naklejek będących nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Po skompletowaniu wszystkich 40 naklejek przedszkolak otrzymuje nagrodę główną – Dyplom Supersmyka.

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

„Mimmi’s Wheel 3 Pupil’s Book”, wydawnictwo Macmillan, autor Carol Read.

Znajdziemy tu 8 rozdziałów omawiających takie tematy jak: school, the park, wild animals, daily routines, meals, town, music, bugs.

DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Program wdrażania dwujęzyczności – Szkoła Języków Obcych Oxford Academy
 • Projekt „Dookoła Polski” pod patronatem Bliżej Przedszkola
 • Projekt „Bliżej pieska” pod patronatem Bliżej Przedszkola
 • Książka (dla) Przedszkolaka pod patronatem Bliżej Przedszkola
 • Przyjaciel (nie)Potrzebnej Książki pod patronatem Bliżej Przedszkola
 • Projekt Edukacyjny “20 minut dla matematyki”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – Kreatywny Przedszkolak -Kreatywne Dziecko
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny- PogłówkujMY

Grupa LL

Strefa Przedszkolaka poziom B+, wyd MAC

Cykl Strefa Przedszkolaka został dostosowany poziomem trudności do wieku dzieci. Bogata szata graficzna, literacka oraz dodatki oparte na nowoczesnej metodyce wspierające rozwój kompetencji kluczowych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Koncepcja pakietu oparta na jest na aktywnościach i zadaniach stymulujących rozwój sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, rozwijających umiejętności współpracy oraz myślenia problemowego. W skład pakietu wchodzą:
– Karty pracy, cz. 1–4: Każda część umownie odpowiada jednej porze roku. Zadania w kartach pracy cechuje narastanie poziomu trudności oraz cykliczność w utrwalaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności. Przedszkolak przyswaja sobie wiedzę i umiejętności w tempie zgodnym z jego aktualnymi możliwościami poznawczymi.
– Wyprawka plastyczna: to zbiór kart służących rozwijaniu twórczego i logicznego myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności matematycznych oraz sprawności manualnych. Zawartość wyprawki:
prace plastyczno-techniczne wraz z instrukcjami ich wykonania, pomoce służące rozwijaniu twórczego myślenia, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, sprawności manualnej oraz mowy, reprodukcje, wypychanki, w tym m.in.: litery, liczby, znaki działań, zestaw papierów potrzebnych do prac plastycznych, karta przedszkolaka, naklejki.
– Zeszyt Litery i liczby: to zbiór różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych, które są uzupełnieniem ćwiczeń zawartych w kartach pracy. W pakiecie dla 6-latka zdecydowanie położony został akcent na pisanie litery i cyfr po śladzie, a potem samodzielnie. Praca z publikacją wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej dziecka oraz rozwija kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole.
– Kodowanie w przedszkolu: Zestaw do kodowania dla dzieci 6-letnich zawiera: matę, bloczki i obrazki do kodowania oraz karty do indywidualnej pracy dziecka. Zawarte scenariusze zajęć, wprowadzają dzieci w świat kodowania i programowania. Utrwalając wiedzę zdobytą na zajęciach, dziecko pracuje z kartami pracy przypisanymi do każdego tematu. Każda karta zawiera szereg bogatych i różnorodnych ćwiczeń, dzięki którym dzieci będą rozwijać spostrzegawczość oraz logiczne myślenie.

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Learning Stars 2, wyd Macmillan to kurs dla przedszkolaków o podwyższonym poziomie trudności. Jest zalecany
w przedszkolach, w których uczniowie zaczynają już rozwijać umiejętności pisania, czytania i liczenia. Learning Stars zapewnia stopniowy rozwój tych umiejętności, skupiając się jednocześnie na nauce naturalnego dla dzieci w tym wieku języka komunikacji. W czasie kursu pracujemy z podręcznikiem, kartami obrazkowymi, aplikacją, piosenkami
i filmikami. Kurs składa się z 9 bloków tematycznych takich jak: house, day, food, zoo, weekend, town, clothes, jobs
i transport.

DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Program wdrażania dwujęzyczności – Szkoła Języków Obcych Oxford Academy
 • Projekt „Polowanie na przygody z Lwem Ludwikiem”
 • Projekt Edukacyjny “20 minut dla matematyki”
 • Projekt Edukacyjny “Bliżej pieska”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu”
 • Projekt Edukacyjny “Autochodzik – gotowi do drogi”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”
 • Projekt Książka (dla) przedszkolaka
 • Projekt Przyjaciel (nie) potrzebnej książki

Clever Cats

Strefa Przedszkolaka poziom B+, wyd MAC: Cykl Strefa Przedszkolaka został dostosowany poziomem trudności do wieku dzieci. Bogata szata graficzna, literacka oraz dodatki oparte na nowoczesnej metodyce wspierające rozwój kompetencji kluczowych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Koncepcja pakietu oparta na jest na aktywnościach i zadaniach stymulujących rozwój sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, rozwijających umiejętności współpracy oraz myślenia problemowego. W skład pakietu wchodzą:

– Karty pracy, cz. 1–4: Każda część umownie odpowiada jednej porze roku. Zadania w kartach pracy cechuje narastanie poziomu trudności oraz cykliczność w utrwalaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności. Przedszkolak przyswaja sobie wiedzę i umiejętności w tempie zgodnym z jego aktualnymi możliwościami poznawczymi.

– Wyprawka plastyczna: to zbiór kart służących rozwijaniu twórczego i logicznego myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności matematycznych oraz sprawności manualnych.

 Zawartość wyprawki:

Prace plastyczno-techniczne wraz z instrukcjami ich wykonania, pomoce służące rozwijaniu twórczego myślenia, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, sprawności manualnej oraz mowy, reprodukcje, wypychanki, w tym m.in.: litery, liczby, znaki działań, zestaw papierów potrzebnych do prac plastycznych, karta przedszkolaka, naklejki.

– Zeszyt Litery i liczby: to zbiór różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych, które są uzupełnieniem ćwiczeń zawartych w kartach pracy. W pakiecie dla 6-latka zdecydowanie położony został akcent na pisanie litery i cyfr po śladzie, a potem samodzielnie. Praca z publikacją wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej dziecka oraz rozwija kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole.

Kodowanie w przedszkolu: Zestaw do kodowania dla dzieci 6-letnich zawiera: matę, bloczki i obrazki do kodowania oraz karty do indywidualnej pracy dziecka. Zawarte scenariusze zajęć, wprowadzają dzieci w świat kodowania i programowania. Utrwalając wiedzę zdobytą na zajęciach, dziecko pracuje z kartami pracy przypisanymi do każdego tematu. Każda karta zawiera szereg bogatych i różnorodnych ćwiczeń, dzięki którym dzieci będą rozwijać spostrzegawczość oraz logiczne myślenie.

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Learning Stars 2 wyd. Macmillan to kurs dla przedszkolaków o podwyższonym poziomie trudności. Jest zalecany w przedszkolach, w których uczniowie zaczynają już rozwijać umiejętności pisania, czytania i liczenia. Learning Stars zapewnia stopniowy rozwój tych umiejętności, skupiając się jednocześnie na nauce naturalnego dla dzieci w tym wieku języka komunikacji. W czasie kursu pracujemy z podręcznikiem, kartami obrazkowymi, aplikacją, piosenkami i filmikami. Kurs składa się z 9 bloków tematycznych takich jak: house, day, food, zoo, weekend, town, clothes, jobs i transport.

DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Program wdrażania dwujęzyczności- Szkoła Języków Obcych Oxford Academy
 • Projekt edukacyjny „Bliżej Pieska”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”
 • Ogólnopolski Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”
 • Program edukacyjny „20 min dla matematyki”

 

Krótka Skala Rozwoju Dziecka

to narzędzie służące do wstępnej oceny rozwoju dziecka poprzez m.in. pogłębioną obserwację funkcjonowania dziecka w przedszkolu i podczas wywiadu rozwojowego. Badanie to oparte jest o tzw. normy rozwojowe i ma charakter check-listy dając informację o prawidłowości rozwoju dziecka bądź konieczności pogłębienia diagnozy wraz ze wskazaniem obszarów deficytowych. KSRD ocenia rozwój dziecka w obszarach: motorycznym, poznawczym, emocjonalnym oraz mowy.

 

Przesiewowe badanie mowy

 

Wszyscy wychowankowie Przedszkola objęci są badaniami przesiewowymi przeprowadzanymi przez wykwalifikowane Nauczycielki, które poprzez codzienną wnikliwą obserwację-ocenę pracy dzieci oraz zajęcia zindywidualizowane przeprowadzają badania w sposób naturalny, bezstresowy. W Przedszkolu korzystamy z narzędzia pod nazwą Krótka Skala Rozwoju Dziecka (KSRD).

 

 

Na czym polega przesiewowe badanie mowy?
 
Przesiewowe badanie mowy to krótkie i wstępne badanie, które umożliwia szybkie sprawdzenie istnienia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w mowie, bez ich szczegółowej analizy. Badani są następnie kierowani na pełną diagnozę logopedyczną.
 
W logopedycznych badaniach przesiewowych orientacyjnej ocenie podlegają różne umiejętności: rozumienie mowy, budowanie wypowiedzi słownych, realizacja fonemów, sprawność narządów artykulacyjnych, tempo i płynność wypowiedzi oraz jakość głosu.
Więcej informacji nt. przesiewowego badania mowy TUTAJ 
 
Jakie są zadania przesiewowego badania mowy?
 
 • obserwacja sposobu komunikacji dziecka z otoczeniem,
 • określenie występujących barier komunikacyjnych,
 • wstępne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w mowie dziecka i ewentualne skierowanie do specjalisty, który zweryfikuje poczynione spostrzeżenia.