PROGRAM

PROGRAM

Drogi Rodzicu,
 

Przyjmując pod opiekę Twoje Dziecko mamy świadomość odpowiedzialności jakiej podejmujemy się w kreowaniu wspólnie z Tobą jego przyszłości. Uznając prymat rodzica jako „pierwszego nauczyciela” chcemy zapewnić Twojemu Dziecku harmonijny rozwój we wszystkich sferach. Podstawę naszej pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej stanowić będzie specjalistyczna indywidualna diagnoza dziecka. Przeprowadzona będzie w pierwszym okresie jego pobytu przez: pedagoga i logopedę. Dzięki niej uzyskamy informacje, które będą wyznaczały kierunki pracy z Dzieckiem i pozwolą na indywidualne traktowanie każdego z nich w zakresie rozwijania zdolności, umiejętności i indywidualnych predyspozycji, a także w przypadku trudności: usprawnianie, korygowanie i kompensacja. Postępy będą stale monitorowane, co pozwoli na dostosowanie sposobów pracy do zmieniających się potrzeb Dzieci.

Harmonijny rozwój zapewnimy Twojemu Dziecku między innymi poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych. Ważnym założeniem pracy naszego Przedszkola jest prowadzenie Dzieci do dwujęzyczności. Opiekę merytoryczną nad kształceniem językowym pełni Szkoła Językowa Oxford Academy mieszcząca się w tym samym budynku. Tu też odbywa się część zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem m.in. takich pomocy jak: tablice multimedialne, biblioteczka w języku angielskim (książki z serii Graded Readers i w oryginale, filmy, bajki), gry planszowe, plakaty, flashcards. W czasie zajęć wykorzystywane są naturalne sytuacje, takie jak zabawa, wypoczynek, rekreacja, czynności higieniczne do włączania języka angielskiego.

Ułatwimy Dziecku przezwyciężenie trudności rozstania z Tobą w pierwszych dniach pobytu u nas, organizując dni adaptacji. Proponowane zajęcia mają różnorodny charakter, ale planując ich liczbę i czas trwania w ciągu dnia będziemy mieli na uwadze przede wszystkim możliwości Dziecka wynikające z jego aktualnego poziomu rozwoju, uwzględniając jego naturalne potrzeby zabawy, rekreacji na naszym placu zabaw, wypoczynku i radości.

Zapewnimy Dziecku bezpieczeństwo –  przedszkole jest monitorowane (sale, hole, szatnia, plac zabaw), a wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie dla osób posiadających klucz elektroniczny. Stosujemy się ściśle do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Joanna Guga-Wyrzykowska
Dyrektor
 
 
  


PROGRAMY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN 
ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Grupa BB

 

 

 

„Olek i Ada”– Trzylatek.  Wydawnictwo: MAC

Olek i Ada to nowy cykl dla przedszkolaków opracowany w oparciu o program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola. Pakiety bazują na opowiadaniach o tytułowych bohaterach cyklu – rodzeństwie – Olku i Adzie.

Pakiet zawiera książkę, karty pracy oraz wyprawkę plastyczną.

 1. Książka- publikacja zawiera ilustracje do opowiadań o przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci. Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie, które zawsze jest zgodne z tematyką tygodnia. Opowiadania te dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych.
 2. Karty pracy- ćwiczenia, które zostały w nich zawarte wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, a także rozwijają samodzielność. Pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń. Karty pracy stwarzają również odpowiednie warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji. Rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie.
 3. Wyprawka plastyczna– wyprawka to nie tylko prace plastyczne ale również różnego rodzaju pomoce jak: historyjki obrazkowe, obrazki do analizy i syntezy słuchowej, litery, cyfry i znaki matematyczne, figury geometryczne, karty logiczne, dobieranki literowe, rozsypanki wyrazowe oraz puzzle.
PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

„Mimmi’s Wheel 1”, Wydawnictwo Macmillan

 

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021/2022
 1. Program wdrażania dwujęzyczności – organizator: Szkoła Językowa Oxford Academy;
 2. Autorski program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki- organizator: Pani Klaudia Łada;
 3. Autorski program nauki tańca- organizator: Pani Joanna Pich;
 4. Projekt Bohater Tygodnia – organizator: Przedszkole Językowe Junior Academy;
 5. Program edukacyjny „Czyściochowe przedszkole” – organizator Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z.o.o.;
 6. Projekt edukacyjny poświęcony tematyce ekologicznej „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”- organizator: Marka Kubuś;
 7. Program edukacyjny „Zabawa sztuką” – organizator: Pani Dagmara Drabik;

 

 

Grupa HH

 

 

 

„Nowe przygody Olka i Ady” poziom A+ – cały pakiet, Wydawnictwo MAC

 

Nowy cykl dla przedszkolaków opracowany został w oparciu o program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola. Zawartość pakietu: książka, karty pracy cz 1 i 2, wyprawka plastyczna.

Nowe przygody Olka i Ady. Książka

Publikacja zawiera ilustracje do opowiadań o nowych przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci. Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie(zamieszczone w przewodniku metodycznym). Treść opowiadania jest zawsze zgodna z tematyką tygodnia. Opowiadania dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych. Nowoczesne, kolorowe ilustracje zachęcają do słuchania opowiadań i wypowiadania się na ich temat kształtują, także poczucie piękna u dzieci.

Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy

Karty pracy przeznaczone są do pracy indywidualnej. Ćwiczenia w nich zawarte: wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły, rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń, wyzwalają postawę twórczą, stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji, wprowadzają dzieci w świat wartości,  rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie

 Nowe przygody Olka i Ady. Wyprawka plastyczna

Wyprawka to nie tylko prace plastyczne, ale również różnego rodzaju pomoce jak: historyjki obrazkowe, obrazki do analizy i syntezy słuchowej, litery, cyfry i znaki matematyczne, figury geometryczne, wyrazy, zdania, karty logiczne, dobieranki literowe, rozsypanki wyrazowe, zegar pogody, zdjęcia reprodukcji obrazów, puzzle.

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

Książka „Mimmi’s Wheel 2”, Macmillan

 

REALIZOWANE PROJEKTY
 1. Sensosmyki 2
 2. Zabaw ze sztuką
 3. Play with English – play in English
 4. Akcja Zdrowo i Sportowo
 5. Działaj z impetem!
 6. Jestem małym przyjacielem przyrody

 

Grupa DD

 

 

 

SUPERSMYKI poziom B, wyd. MAC -Cykl Supersmyki został stworzony w duchu pedagogiki twórczości i pedagogiki zabawy co wpływa na wszechstronny rozwój dzieci. Cały zestaw zawiera:

Karty pracy, cz. 1–4
Dla każdej grupy wiekowej przygotowane są 4 części kart pracy. Każda część umownie odpowiada jednej porze roku. Podczas pracy z jedną częścią kart pracy dzieci sukcesywnie poznają jednego z Supersmyków. Fantastyczna postać Supersmyka towarzyszy dzieciom podczas rozwiązywania niektórych zadań. Supersmyki mają swoje zainteresowania oraz pory roku, które szczególnie kochają! Zadania w kartach pracy cechuje narastanie poziomu trudności oraz cykliczność w utrwalaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności. Przedszkolak przyswaja sobie wiedzę i umiejętności w tempie zgodnym z jego aktualnymi możliwościami poznawczymi.

Zeszyt Supersmyka
To zbiór różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych, które są uzupełnieniem ćwiczeń zawartych w kartach pracy. W pakiecie dla 5-latka zdecydowanie położony został akcent na rozwijanie umiejętności grafomotorycznych. Praca z publikacją wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej dziecka oraz rozwija kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzięki publikacji 5-latek:
– poznaje obraz graficzny litery małej i wielkiej, drukowanej
– dzieli na sylaby wyraz podstawowy, na bazie którego wprowadzana jest nowa litera
– rozpoznaje literę w nagłosie
– rozpoznaje nowo poznaną literę wśród innych liter
– poznaje zapis graficzny liczb (od 0 do 10)
– łączy zapis cyfrowy liczby z odpowiednimi elementami
– postrzega liczbę w aspektach kardynalnym i porządkowym

Klocki NEMI
Pomagamją przedszkolakom rozwijać umiejętności matematyczne. Klocki Nemi to wyjątkowa pomoc dydaktyczna ułatwiająca dzieciom łatwe i szybkie liczenie w pamięci bez konieczności pisania liczb. Dzięki nim przedszkolaki będą ze zrozumieniem rozwiązywać zadania matematyczne, a nauka liczenia stanie się wspaniałą przygodą.

Karta Supersmyka
Umożliwia przedszkolakowi zbieranie i kolekcjonowanie naklejek będących nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Po skompletowaniu wszystkich 40 naklejek przedszkolak otrzymuje nagrodę główną – Dyplom Supersmyka.

PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

„Mimmi’s Wheel 3 Pupil’s Book”, wydawnictwo Macmillan, autor Carol Read

DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE ROK SZKOLNY 2021/2022
 • Program wdrażania dwujęzyczności – Szkoła Języków Obcych Oxford Academy
 • Autorski program nauczania tańca – Joanna Pich
 • Autorski program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki – Klaudia Łada
 • Projekt Edukacyjny “Czyściochowe Przedszkole”
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Emocja”
 • Projekt Edukacyjny “20 minut dla matematyki”
 • Projekt Edukacyjny “Bliżej pieska”
 • Projekt Edukacyjny “Mały miś w świecie wielkiej literatury”
 • Ogólnopolski Projekt Czytelniczy “Magiczna Moc Bajek”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa Sztuką”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Twórczy Kompas Sztuki”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “ Zakamarek – ekotriki na kąciki”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu”
 • Projekt Edukacyjny “Autochodzik – gotowi do drogi”

 

Grupa LL

 

Pakiet edukacyjny – „Supersmyki. B+”. Wydawnictwo MAC.

Pakiet zawiera: Karty pracy, cz. 1–4,  wyprawkę plastyczną, zeszyt Supersmyka, klocki NEMI, karty Supersmyka.

Fundamentem programu Supersmyki jest pięć form aktywności dziecięcej: społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna w odniesieniu do ośmiu kompetencji kluczowych: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Składowe programu to:

 • Cztery części kart pracy – każda część umownie odpowiada jednej porze roku. Podczas pracy z jedną częścią kart pracy dzieci sukcesywnie poznają jednego z Supersmyków, które mają swoje zainteresowania oraz ulubione pory roku. Zadania w kartach pracy cechuje narastanie poziomu trudności oraz cykliczność w utrwalaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności.
 • Zeszyt Supersmyka – to zbiór różnorodnych ćwiczeń grafomotorycznych, które są uzupełnieniem ćwiczeń zawartych w kartach pracy. W pakiecie dla 6-latka zdecydowanie położony został akcent na pisanie litery i cyfr po śladzie, a potem samodzielnie. Ćwiczenia te wpływają na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej dziecka oraz rozwijają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole. W odniesieniu do dzieci 5 letnich akcent położono przede wszystkim na rozwijanie umiejętności grafomotorycznych.
 • Praca z publikacją wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej dziecka oraz rozwija kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • Klocki NEMI – Pomagają przedszkolakom rozwijać umiejętności matematyczne. Są pomocą dydaktyczną ułatwiającą dzieciom łatwe i szybkie liczenie w pamięci bez konieczności pisania liczb. Dzięki nim przedszkolaki będą ze zrozumieniem rozwiązywać zadania matematyczne, a nauka liczenia stanie się wspaniałą przygodą.
 • Karta Supersmyka – umożliwia przedszkolakowi zbieranie i kolekcjonowanie naklejek będących nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności.Po skompletowaniu wszystkich 40 naklejek przedszkolak otrzymuje nagrodę główną – Dyplom Supersmyka!
 • Wyprawka plastyczna – zbiór kart służących rozwijaniu twórczego i logicznego myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, umiejętności matematycznych oraz sprawności manualnych.

Dzięki publikacji 6-latek:

– poznaje obraz graficzny litery małej i wielkiej, drukowanej

– poznaje obraz graficzny litery małej i wielkiej, pisanej

– dzieli na sylaby i głoski wyraz podstawowy, na bazie którego wprowadzana jest nowa litera

– rozpoznaje literę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– dokonuje podziału wyrazu podstawowego na samogłoski i spółgłoski za pomocą niebieskich
i czerwonych kartoników,

– pisze litery po śladzie,

– czyta krótkie teksty, w tym także wyrazowo-obrazkowe,

– poznaje zapis graficzny liczb (od 0 do 10)

– postrzega liczbę w aspektach kardynalnym i porządkowym,

– pisze cyfry po śladach.

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO – JĘZYK ANGIELSKI

„My Disney Stars and Friends” – Poziom 3, Jeanne Perrett, Mary Roulston, Kathryn Harper, Wyd. Pearson.

REALIZOWANE PROGRAMY:
 • Program wdrażania dwujęzyczności.
 • Program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki
 • Program autorski nauczania tańca
 • Uczymy Dzieci Programować
 • Code Week
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłam”
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja
 • E-twinning

 

BADANIA PRZESIEWOWE

 

Wszyscy wychowankowie Przedszkola objęci są badaniami przesiewowymi przeprowadzanymi przez wykwalifikowane Nauczycielki, które poprzez codzienną wnikliwą obserwację-ocenę pracy dzieci oraz zajęcia zindywidualizowane przeprowadzają badania w sposób naturalny, bezstresowy. W Przedszkolu korzystamy z narzędzia pod nazwą Krótka Skala Rozwoju Dziecka (KSRD).

 

Krótka Skala Rozwoju Dziecka

to narzędzie służące do wstępnej oceny rozwoju dziecka poprzez m.in. pogłębioną obserwację funkcjonowania dziecka w przedszkolu i podczas wywiadu rozwojowego. Badanie to oparte jest o tzw. normy rozwojowe i ma charakter check-listy dając informację o prawidłowości rozwoju dziecka bądź konieczności pogłębienia diagnozy wraz ze wskazaniem obszarów deficytowych. KSRD ocenia rozwój dziecka w obszarach: motorycznym, poznawczym, emocjonalnym oraz mowy.
 
 

Przesiewowe badanie mowy

Na czym polega przesiewowe badanie mowy?
 
Przesiewowe badanie mowy to krótkie i wstępne badanie, które umożliwia szybkie sprawdzenie istnienia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w mowie, bez ich szczegółowej analizy. Badani są następnie kierowani na pełną diagnozę logopedyczną.
 
W logopedycznych badaniach przesiewowych orientacyjnej ocenie podlegają różne umiejętności: rozumienie mowy, budowanie wypowiedzi słownych, realizacja fonemów, sprawność narządów artykulacyjnych, tempo i płynność wypowiedzi oraz jakość głosu.
Więcej informacji nt. przesiewowego badania mowy TUTAJ 
 
Jakie są zadania przesiewowego badania mowy?
 
 • obserwacja sposobu komunikacji dziecka z otoczeniem,
 • określenie występujących barier komunikacyjnych,
 • wstępne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w mowie dziecka i ewentualne skierowanie do specjalisty, który zweryfikuje poczynione spostrzeżenia.