ORGANIZACJA ZAJĘĆ

RAMOWY PLAN DNIA w grupie 3- latków Busy Bees 

SALA BB

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali.

8:00 – 8:30 Zajęcia utrwalające z języka angielskiego – ćwiczenia i zabawy

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania oraz po śniadaniu.

9:00 – 11:30  Czynności organizacyjno-porządkowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:30-12:00 Język angielski

12:00 – 12:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 14:15 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.15 – 14:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:00 – 17:30  Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe – od października, z uwzględnieniem zaleceń GIS, MEN i sytuacji epidemiologicznej w kraju

RAMOWY PLAN DNIA w grupie 4- latków Happy Hippos 

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. (6:30-7:30 sala BB, 7:30-8:30 sala 12)

8:00 – 8:30 Zajęcia utrwalające z języka angielskiego – ćwiczenia i zabawy (sala 12)

8:35 – 9:05 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania oraz po śniadaniu. (sala HH)

9:05 – 12:05 Czynności organizacyjno-porządkowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

12:05-12:35 Język angielski

12:35 – 13:05 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

13:05 – 14:30 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

14.30 – 15:00 Zajęcia dodatkowe, swobodne zabawy ruchowe

15:00 – 15:30 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:30 – 17:30  Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. 16:00-17:30 sala HH

Zajęcia dodatkowe-od października, w zależności od zaleceń GIS, MEN i aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju

RAMOWY PLAN DNIA w grupie 5- latków Dancing Dragons

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. (6:30-7:30 sala BB, 7:30-8:00 sala 12)

8:05 – 8:35 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania oraz po śniadaniu. (sala HH)

8:35 – 12:00 Zajęcia utrwalające z języka angielskiego – ćwiczenia i zabawy Czynności organizacyjno-porządkowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

12:00 – 12:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12:40 – 13:10  Język angielski

13:10-14:30 Zajęcia dodatkowe, swobodne zabawy ruchowe

14:30 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:30 – 17:30  Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. 16:00-17:30 sala HH

Zajęcia dodatkowe – od października, z uwzględnieniem zaleceń GIS, MEN i sytuacji epidemiologicznej w kraju

RAMOWY PLAN DNIA w grupie 6- latków Lovely Lions

6:30 – 7:40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi
i z rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. (6:30-7:40 sala BB, 7:40-8:00 sala HH)

7:40 – 8:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania oraz po śniadaniu. (sala HH)

8:15 – 8:45 Zajęcia utrwalające z języka angielskiego – ćwiczenia i zabawy

8:45 – 11:00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zajęcia dodatkowe. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dziećmi (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:00 – 11:30  Język angielski

11:40 – 12:00 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12:00 – 12:40  Zabawy dowolne

12:30 – 14:30 zajęcia dodatkowe, swobodne zabawy dowolne

14:40 – 15:00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

15:00 – 17:30  Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. W godzinach 16:00-17:30 – sala HH

Zajęcia dodatkowe – od października z uwzględnieniem zaleceń GIS, MEN i sytuacji epidemiologicznej w kraju