Paulina Rolińska

NAUCZYCIELKI

Paulina Rolińska

Jestem absolwentką studiów I stopnia o kierunku pedagogika – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów II stopnia o specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Dodatkowo ukończyłam także studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z Niepełnosprawnością intelektualną. Jeszcze w trakcie studiów starałam się stale poszerzać swoje kompetencje i umiejętności poprzez takie formy jak: wolontariat, szkoła dla rodziców i wychowawców, czy szkolenie animatora zabaw dziecięcych. Doświadczenie nabywałam podczas licznych praktyk pedagogicznych z dziećmi w różnym wieku, a także przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne, czy dzięki pracy jako opiekun półkolonii oraz animator zabaw dziecięcych.

Praca nauczycielki przedszkola daje wiele satysfakcji. Dziecięce rozumienie świata, to jak kreują i konstruują własne znaczenia potrafi zaskoczyć – ale właśnie to lubię w tej pracy – te niekonwencjonalne rozwiązania i fantastyczne pomysły dzieci, które przynoszą wiele radości i inspiracji do dalszego działania. Wspomaganie rozwoju dziecka, służenie pomocą, radą i wsparciem należą do zadań nauczyciela. Jako nauczycielka mam również świadomość, iż w przedszkolu nie tylko sprawujemy opiekę oraz wspomagamy rozwój intelektualny, wiem także, iż jest to miejsce wprowadzające dziecko świat wartości i postaw, umożliwiające poznanie i zrozumienie siebie i innych.

Jestem osobą uśmiechniętą, cierpliwą, troskliwą oraz zaangażowaną w swoją pracę. W życiu ważny jest dla mnie dialog, w związku z czym staram się znajdować czas aby wysłuchać oraz poznać dziecięce pytania, uczucia, czy wątpliwości. Bardzo istotna dla mnie jest kwestia dobrej współpracy z rodzicami, którzy mogą stać się bezcennym doradcą w procesie wychowawczo-dydaktycznym. Osobiście lubię zadawać dużo pytań dlatego liczę, że wraz z dziećmi będziemy pytali jeszcze więcej aby poznawać to, co jest dla nas niecodzienne i nieoczywiste. Chętnie poszukuję nowych pomysłów do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. W swojej pracy stawiam na aktywność ruchową dziecka, a także na rozwijanie samodzielności, ciekawości świata, twórczej aktywności. Rozmaite piosenki, rymowanki, gry oraz codzienne zwroty kierowane w języku angielskim z pewnością pomogą w procesie nabywania kompetencji językowych w kierunku dwujęzyczności dzieci.