Marta Baranowska

NAUCZYCIELKI

Marta Baranowska

Jestem absolwentką studiów I stopnia o kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną oraz studiów II stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna. Uczęszczam również na liczne szkolenia i kursy dotyczące pracy z dziećmi, aby rozwijać swój warsztat pracy oraz umiejętności. Pracując z dziećmi przekonałam się, że praca w przedszkolu wymaga ciągłego samodoskonalenia. Bycie nauczycielem jest moim marzeniem z czasów dzieciństwa, które udało mi się zrealizować. Pamiętam, kiedy wraz z siostrami bawiłyśmy się w szkołę, zakładałyśmy dzienniki oraz sprawdzałyśmy sprawdziany. Sprawiało nam to dużo radości! Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chciałabym przekazywać dzieciom. Chętnie rozmawiam z dziećmi, poznaje ich świat, który z każdym dniem zaskakuje mnie coraz bardziej. Lubię podejmować nowe wyzwania, jestem osobą pracowitą i sumienną. Powierzone mi zadania wykonuję z dużym zaangażowaniem. Uważam, że bardzo ważne jest to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Cenię i inicjuję kreatywne zabawy, ale też zachęcam dzieci do realizowania własnych pomysłów na gry i zabawy. Dzięki temu nie tylko one uczą się ode mnie, ale i ja od nich Pracując z maluchami chętnie posługuję się językiem angielskim (poziom B2). Podczas mojej codziennej pracy będę używała języka angielskiego w poleceniach, rymowankach, wyliczankach i piosenkach. I can’t wait!