Magdalena Nowakowska

NAUCZYCIELKI

Magdalena Nowakowska

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńcza oraz studia drugiego stopnia o specjalności Wczesna edukacja. Na początku roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Wzbogacam także swoje umiejętności językowe uczęszczając na różne kursy.

Od dzieciństwa marzyłam o pracy nauczyciela. Często z rówieśnikami bawiłam się w szkołę. Robiłam własne dzienniki oraz przygotowywałam i sprawdzałam sprawdziany. Jako dziecko zawsze odgrywałam rolę nauczyciela. Uważam się za osobę optymistyczną, uśmiechniętą i zawsze gotową do wyzwań, które często stawiają nam dzieci. Jestem osobą pracowitą i dokładną, jeśli coś robię staram się to robić do końca i jak najlepiej. Praca w dziećmi wymaga dużej cierpliwości, a przede wszystkim wiary w dzieci. My nauczyciele podobnie jak rodzice stanowimy wzór dla dzieci. W nas także dzieci szukają wsparcia, którego w każdej chwili postaram się udzielić swoim podopiecznym. Pomogę im w sytuacjach kłopotliwych, ale będę także przy nich w chwilach radosnych.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to co lubię i o czym marzyłam od dziecka. Staram się, aby dzieci chętnie przychodziły do przedszkola organizując im różnorodne i ciekawe zabawy zapewniające prawidłowy ich rozwój. Bardzo lubię organizować dzieciom różne wycieczki oraz imprezy okolicznościowe dzięki którym poznają one otaczający ich świat.

Podkreślając językowy profil przedszkola będę nie tylko powtarzać i utrwalać z dziećmi piosenki, polecania i rymowanki wprowadzone przez nauczyciela anglistę, ale także będę się z nimi sama tego wszystkiego uczyć.