Joanna Makosiej

NAUCZYCIELKI

Joanna Makosiej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia I stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia II na kierunku Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią. Podczas studiów zdobyłam niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. By bliżej poznać specyfikę zawodu nauczyciela odbywałam liczne praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Praca pedagoga wymaga ciągłego samodoskonalenia, dlatego uczestniczę w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Odkąd pamiętam praca z dziećmi była moim marzeniem. Właśnie dlatego daje mi tyle radości i satysfakcji. Dużą uwagę przykładam do rozmów z dziećmi i ich obserwacji. Dzięki temu mogę lepiej poznać każde dziecko, jego potrzeby, marzenia i uczucia. Staram się otaczać dzieci ciepłem, życzliwością i zrozumieniem, po to by w przedszkolu czuły się jak w domu… bo praca z dziećmi, to nie tylko nauka!

Jestem osobą otwartą, pogodną, spokojną i obowiązkową. Uważam, że posiadam cechy charakteru, które są niezbędne do pracy w przedszkolu – cierpliwość, kreatywność, wyrozumiałość i troskliwość. Staram się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki, mając na uwadze zawsze dobro dziecka. W pracy z dziećmi wykorzystuję różne formy aktywności, po to by jak najlepiej wspomagać ich wszechstronny rozwój. Uwielbiam z dziećmi tworzyć różnorodne prace plastyczne, a także śpiewać i tańczyć, a czasem po prostu się poprzytulać .