Agnieszka Piotrowicz

NAUCZYCIELKI

Agnieszka Piotrowicz

Ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia o specjalności animacja turystyki i rekreacji oraz studia II stopnia o specjalności edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych. Jestem absolwentką szkoły policealnej na kierunku opiekunka dziecięca oraz kursu uprawniającego do opieki nad dziećmi. Podczas swojej nauki odbyłam wiele praktyk, między innymi w szkole podstawowej, żłobku miejskim, przedszkolu, a także w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie. Na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach, co pozwala mi na doskonalenie swoich umiejętności oraz daje nowe pomysły na pracę z dziećmi. Praca z dziećmi jest moim marzeniem już z czasów dzieciństwa.
Zawsze lubiłam bawić się w szkołę. Mój młodszy brat i koleżanki z podwórka byli moimi „uczniami”, a ja zazwyczaj odgrywałam rolę nauczyciela. Zamiłowania te były za mną cały czas. Od najmłodszych lat pomagałam w opiece nad dziećmi w mojej rodzinie. W technikum uczęszczałam na wolontariat do Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie pomagałam dzieciom w odrabianiu lekcji. Przez kilka lat pracowałam także jako niania opiekując się dziećmi.

Jestem osobą miłą, ciepłą, troskliwą, pomocną i zawsze uśmiechniętą. Uwielbiam tworzyć z dziećmi przeróżne prace plastyczne, a także tańczyć, śpiewać i śmiać się. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.