Język angielski – lista słówek 30.11. – 4.12.

DD

 

Colour (kolorować), count (liczyć), draw (rysować), paint (malować), play (grać), sing (śpiewać), dance (tańczyć), jump (skakać), run (biegać), think (myśleć), What do you do at school? (Co robisz w szkole?), I (draw) at school. (rysuję w szkole), Do you want to (colour)? (Czy chcesz kolorować?), Yes, I do/ No, I don’t (Tak, chcę/ Nie, nie chcę), dance (tańczyć), play football (grać w piłkę), ride my bike (jeździć na rowerze), swim (pływać), walk (to school) (iść pieszo do szkoły), What exercise do you do? (Jakie wykonujesz ćwiczenia?), I (play football) (Gram w piłkę

 

HH

Ceiling (sufit), floor (podłoga), door (drzwi), window (okno), knee (kolano), hands (ręce),  point to the (window) (wskaż okno), classroom (klasa), dining room (jadalnia/stołówka), library (biblioteka), playground (plac zabaw), Have you got a (pencil case)? (Czy masz piórnik?), Yes, I have/No, I haven’t (Tak, mam/Nie, nie mam), Have you got (paper)? (Masz papier?), Yes, I have/No, I haven’t (Tak, mam/Nie, nie mam),

 

BB

 

Where’s your (mummy)? (Gdzie jest mama?), Here (tutaj), mummy (mama), daddy (tato), brother (brat), sister (siostra), grandma (babcia), grandpa (dziadek), I love my (mummy) (kocham mamę), wheels (koła), round (dookoła), reindeer (renifer), Santa (Mikołaj), snowman (bałwan), Merry Christmas (Wesołych Świąt).

 

CC

I need a (pencil) (potrzebuję ołówka), primary colours (barwy podstawowe), secondary colours (barwy pochodne), five plus fuve equals ten (pięć dodać pięć równa się dziesięć), he (on), she (ona), shy (nieśmiały), silly (głupitki), scared (przestraszony), excited (podekscytowany), surprised (zaskoczony), bored (znudzony), He/she is (excited)( On/ona jest podekscytowany/a).