Integracja sensoryczna – I semestr

W pierwszym semestrze zajęcia z elementami integracji sensorycznej dostarczyły dzieciom wiele pozytywnych wrażeń w oparciu o ćwiczenia ruchowe, w których praktykowały, rozwijały i doskonaliły konkretne umiejętności ruchowe, równoważne oraz koordynacyjne, są one niezbędne do dalszego rozwoju psychomotorycznego. Dodatkowo na każdych zajęciach dzieci otrzymywały określoną ilość bodźców głównie w obszarze trzech bazowych systemów sensorycznych: układ dotykowy, przedsionkowy i proprioceptywny. Na dodatek należy jeszcze pamiętać, że wszystkie zadania wykonane przez dzieci umożliwiły im przede wszystkim lepszą orientację w schemacie własnego ciała oraz lepszą organizację wrażeń płynących z otoczenia, co stanowi podstawę do radzenia sobie w różnych sytuacjach życia przedszkolnego i nie tylko…J Poniżej przedstawiam kilka zadań, które zrealizowaliśmy w I semestrze zajęć:

  1. Ćwiczenia równoważne na dyskach sensorycznych umożliwiły naszym dzieciom wzmocnienie mięśni posturalnych w centralnej części ciała.
  2. Ćwiczenia z woreczkami usprawniły koordynację wzrokowo-ruchową.
  3. Ćwiczenia ruchowe w niskich pozycjach: czworakowanie, pełzanie, turlanie dostarczyły dzieciom mocnych wrażeń dotykowych, przedsionkowych, ponieważ były one w ruchu. Podczas tych ćwiczeń dzieci stymulowały również proprioreceptory znajdujące się w najgłębszych partiach ciała: mięśniach, ścięgnach, stawach.
  4. Chodzenie po grubej linie stopa za stopą z otwartymi i zamkniętymi oczami to wyjątkowo trudne zadanie, które wymaga dalszego doskonalenia. Ćwiczenie to stymuluje wszystkie trzy bazowe systemy sensoryczne, o których wspomniałam na samym początku.
  5. Skoki obunóż przez linę wzmocniły mięśnie w centrum utrzymujące prawidłową postawę ciała oraz odpowiednią dystrybucję napięcia mięśniowego.
  6. Tworzone przez nas tory przeszkód również dostarczyły dzieciom dużo ruchu, ale takiego który musiały odpowiednio same zaplanować i odpowiednio wcześnie wyhamować.
  7. Ćwiczenia w parach budowały w dzieciach zaufanie do drugiej osoby, poczucie przynależności w grupie oraz poczucie, że jestem w niej ważny.
  8. Koniec zajęć zawsze zwieńczał masaż uciskowy pozwalający dzieciom na wyciszenie i regulację układu nerwowego. 

Najważniejsze jednak jest dla mnie to, że dzieci z radością, uśmiechem oraz dużym zaangażowaniem usprawniały tak bardzo potrzebne funkcje motoryczne nawet o tym nie wiedząc J Nauka poprzez zabawę J

Dziękuję,

Paulina Kamińska – terapeuta Integracji Sensorycznej