Dnia adaptacji w Junior Academy

Dni adaptacji w przedszkolu

w dniach: 27, 28, 31.08.2020 (czwartek, piątek, poniedziałek), godziny 9.00 – 12.00

 

Dni adaptacji organizujemy, aby ułatwić dzieciom proces włączania się w codzienne życie w przedszkolu Junior Academy. W tych dniach stawiamy przed sobą następujące cele:

 

 • Poznanie przez dzieci otoczenia przedszkola i jego pomieszczeń oraz ich przeznaczenia /sala, toaleta, plac zabaw, szatnia/
 • Stopniowe przygotowanie dzieci do braku obecności rodziców
 • Pomoc rodzicom w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych ich dzieci
 • Poznanie przez dzieci personelu przedszkola, budzenie zaufania do tych osób, uświadamianie dzieciom, że są to osoby, które im zawsze pomogą
 • Poznawanie wzajemne dzieci /zabawy integracyjne/
 • Stopniowe poznawanie rytuałów dnia, zasad
 • Możliwość konsultacji z nauczycielkami w godzinach 11.30-12.00

 

Spotkania z dziećmi będą odbywały się w grupach wiekowych i będą obejmowały różnorodne zajęcia:

 

 • Zabawy dowolne dzieci w sali i na placu zabaw
 • Zabawy : plastyczne, ruchowe i muzyczne
 • Zabawy ruchowe dzieci, rodziców i nauczycielek
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Zabawy integracyjne

 

 

 UWAGA:

 

27.08.2020 o godzinie 9.30 spotkanie dotyczące możliwości ubezpieczenia

 

31.08.2020 o godzinie 16.00  zebranie z rodzicami grupy Busy Bees (BB):

 

 • spotkanie informacyjne z Dyrektor Junior Academy
 • spotkanie informacyjne dotyczące rozliczenia czesnego i posiłków
 • spotkanie informacyjne z nauczycielkami grupy
 • spotkanie informacyjne dotyczące kluczy elektronicznych

 

 

W trakcie dni adaptacyjnych prosimy o stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego zgodnego z wytycznymi GIS, tj.:

 • obowiązkowe zakrywanie nosa i ust
 • dezynfekcja rąk
 • ochraniacze na obuwie

 

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola.

 

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Junior Academy