Dni adaptacyjne 11 maja

Przedstawiamy Państwu plan dni adaptacyjnych 11 maja

Godzina 10:00 – 12:00

Nauczycielki: Marta Baranowska, Agnieszka Piotrowicz

Asystent nauczyciela: Dominika Kowalska