PROJEKT ERASMUS+

PROJEKT ERASMUS +

Szanowni Rodzice,

z wielką przyjemnością informujemy, że w latach 2014-2016 Przedszkole Językowe Junior Academy jako jedyna prywatna placówka edukacyjna w Olsztynie otrzymała dofinansowanie unijne w programie Erasmus Plus.

Program Erasmus Plus polega na kształceniu metodycznym kadry edukacyjnej (nauczycielki wychowania przedszkolnego w Junior Academy oraz kadra zarządzająca Przedszkolem) oraz poprawie kompetencji językowych kadry edukacyjnej i wychowanków naszego Przedszkola Językowego.

W ramach Programu Nauczycielki i Dyrekcja w latach 2014-2016 uczestniczyły w profesjonalnych szkoleniach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Łącznie Kadra podnosiła swoje kwalifikacje w siedmiu tygodniowych międzynarodowych szkoleniach.

W lutym 2015 r. – Kamila Karolewska i Marta Sawka wzięły udział w tygodniowych kursach językowych i metodycznych na Malcie

W lipcu 2015 r.- Paulina Zielińska i Magdalena Nowakowska udały się na szkolenia językowe do Londynu.

W 2015 w szkoleniach dla metodyków w stolicy Szkocji oraz w Oxfordzie brała udział Dyrektor Metodyczna Przedszkola/Osoba Prowadząca Przedszkole Aleksandra Szarek.

W lutym 2016r. Maltę odwiedziła Aleksandra Filipska, gdzie uczestniczyła w kursie poświęconym tematyce CLIL, czyli nauczaniu przedmiotowo-językowemu.

Powyżej opisane zajęcia/kursy prowadzone były przez doświadczoną kadrę native speakerów i specjalistów w swoich dziedzinach. Międzynarodowe środowisko umożliwiło wymianę rad i doświadczeń a także nawiązanie znajomości z nauczycielami i przedszkolami/szkołami z całej Europy.

Naszym celem i marzeniem jest nieustanne doskonalenie systemu nauczania języka angielskiego w naszym Przedszkolu i Szkole. Jesteśmy przekonani, że dzięki szkoleniom, będziemy wykonywać naszą pracę jeszcze lepiej i pewniej prowadzić dzieci w kierunku dwujęzyczności ponieważ wysokie kwalifikacje kadry to jeszcze lepsza jakość nauczania w przedszkolu Junior Academy.