Dzień otwarty 17 marca 2018 r.
godzina 10.00 -12.00

Nauczycielki prowadzące: Marta Baranowska, Paulina Paluch, Agnieszka Piotrowicz
W programie, dla dzieci:
• Przywitanie dzieci, wręczenie winietek
• Zabawy dowolne dzieci
• Zabawy z zajączkiem wielkanocnym – wspólne tańce przy muzyce
• Język angielski – zajęcia z lektorem
• Eksperyment – wspólne wykonanie masy plastycznej, zabawy wykonaną masą
• Praca plastyczna – wielkanocny kurczaczek
• Teatrzyk wielkanocny – „Pisanki”
• Zabawy dowolne dzieci
W programie, dla rodziców:
• spotkanie informacyjne z dyrektorem przedszkola
• indywidualne rozmowy z rodzicami
• pakiety informacyjne dla rodziców