DNI OTWARTE 2017 w naszym przedszkolu odbędą się:

 

18 lutego 2017,

25 marca 2017,

22 kwietnia 2017 oraz

20 maja 2017


zawsze w godz. 11.00 do 13.00

 

w programie dni otwartych:

 

– prezentacja naszej oferty

– zwiedzanie przedszkola

– rozmowy indywidualne z kadrą i dyrekcją przedszkola

– zabawy dowolne

– wspólne zabawy z chustą Klanzy

– otwarta lekcja języka angielskiego

– możliwość pobrania biuletynów informacyjnych oraz kart zgłoszenia dziecka do przedszkola

 

W marcu i kwietniu 2017 r. zapraszamy wszystkie dzieci zainteresowane naszą ofertą na cotygodniowe, bezpłatne zajęcia adaptacyjne (we wtorki).

Prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację miejsc. Rezerwacji prosimy dokonywać pod numerem: 662 27-30-50. Pod tym numerem udzielamy też szczegółowych informacji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy do przedszkola językowego Junior Academy w roku  szkolnym 2017/18

Tydzień adaptacyjny (bezpłatny) odbędzie się w drugiej połowie sierpnia.

Zapisy do przedszkola Junior Academy trwają jednak cały rok. Przez cały rok można też oglądać nasze przedszkole. Prosimy o kontakt z sekretariatem celem umówienia dnia i godziny.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat, według kolejności zgłoszeń.

Rodzice dzieci, które zapisane są na liście rezerwowej o wolnych miejscach w Junior Academy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

Każde nowo-przyjęte dziecko objęte będzie programem adaptacji w ustalonym indywidualnie z rodzicami terminie.

 

W roku szkolnym 2017/2018  zajęcia odbywać się będą w 4 grupach wiekowych:

– 3- latki

– 4- latki

– 5-latki

– „zerówka” (ROPP)

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Junior Academy jest:

 • Wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka dostępnej tu: Karta_zgloszenia
 • Podpisanie Umowy cywilno – prawnej o świadczeniu usług opiekuńczych i wychowawczych
 • Wpłacenie wpisowego /jednorazowa, bezzwrotna opłata/ w wysokości 290 zł

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – do 17.30.

Po dodatkowe informacje serdecznie zapraszamy do naszego sekretariatu, który mieści się na pierwszym piętrze (Oxford Academy).

 

Sekretariat czynny jest:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-19.00

w piątki w godzinach 10.00-18.00

Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Junior Academy

Niepubliczne Przedszkole Językowe

ul. Żurawskiego 1A/11

www.junioracademy.pl

biuro@junioracademy.pl

Tel 89 672 30 50

Kom 662 27 30 50

 

Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie obowiązującej oferty na rok szkolny 2016/17)

 

Wszystkie zajęcia z oferty są w ramach czesnego – nie są dodatkowo płatne.

Zajęcia dodatkowe w roku przedszkolnym 2016/2017

 1. Zajęcia z języka angielskiego – 5  x w tygodniu – z wykorzystaniem tablicy multimedialnej w
  szkole językowej Oxford Academy
 1. Gimnastyka buzi i języka – 5 x w tygodniu
 2. Zajęcia sportowe – 1 x w tygodniu na sali gimnastycznej – Palestra
 3. Rytmika – 1 x w tygodniu– prowadzi pan Tomasz Fesnak, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej
 4. Zajęcia taneczne – 1 x w tygodniu – prowadzi instruktorka tańca ze Szkoły Tańca
  i Wdzięku B & W Przemienieccy
 5. Robotyka – 2 x w miesiącu – prowadzą instruktorzy z firmy Robolandia
 6. Biblioteka – wyjście 1 x w miesiącu

Zajęcia popołudniowe w roku przedszkolnym 2016/2017

 1. Koło małego artysty – Plastyka Smyka
 2. Zajęcia konstrukcyjno – manipulacyjne (sensoryczne)
 3. Koło małego naukowca (eksperymenty, doświadczenia)
 4. Zabawy integracyjno – ruchowe z Chustą Klanzy i suchy basen.
 5. Zabawy umuzykalniające – pląsy, muzyka, rytm
 6. Bajkoterapia, muzykoterapia
 7. English Games – gry w języku angielskim
 8. Zajęcia – Lepimy z ciastoliny
 9. Gimnastyka buzi i języka
 10. Zajęcia o emocjach
 11. Gry i zabawy na tablicy interaktywnej

 

Udział w konkursach, programach i działaniach artystycznych, prozdrowotnych i profilaktycznych

 

PROGRAMY PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN

dzieci w wieku 3 lata – Trampolina trzylatka. Kalendarz Przedszkolaka Wydawnictwo Szkolne  PWN

dzieci w wieku 4 lata – Tropiciele. Wydawnictwo WSiP

dzieci w wieku 5 lat – Tropiciele. Wydawnictwo WSiP

dzieci w wieku 6 lat – Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne. Wydawnictwo WSiP

 

PROGRAMY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO –JĘZYK ANGIELSKI

dzieci w wieku 3 lata – Pockets 1. Wydawnictwo Pearson, autor: Mario Herrera, Barbara Hojel.

dzieci w wieku 4 lata – My Little Island 2. Wydawnictwo Pearson, autor: Leone Dyson.

dzieci w wieku 5  lat – My Little Island 3. Wydawnictwo Pearson, autor: Leone Dyson.

Dzieci w wieku 6 lat – Our Discovery Island 1. Wydawnictwo Pearson, autorzy: Teresa Lochowski, Jeanne Perrett, Mariola Bogucka, Piotr Steinbrich.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. „Mamo, tato wolę wodę”
Patronat – MEN, Instytut Matki i Dziecka

Program promujący prawidłowe nawyki żywieniowe „ Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
Organizator – Instytut Matki i Dziecka Fundacja NUTRICIA

Program Erasmus plus Organizator – Unia Europejska

Program zajęć umuzykalniających z elementami rytmiki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
Organizator – Tomasz Fesnak

Program autorski nauczania tańca w przedszkolach
Organizator – Szkoła Tańca i Wdzięku B & W PRZEMIENIECCY

Program edukacyjny „Podaruj drugie życie odpadom”
Organizator – Olsztyński Zakład Komunalny sp. z oo

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” Organizator – Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie
Patronat – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Ogólnopolski Program Edukacyjny – Akademia Wyobraźni Play Doh
Organizator – Hasbro Sp. z o o

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków
„Akademia AQAFRESH”
Organizator – Adliner Sp. z o o

Program „Podejmij walkę o zdrowy uśmiech”
Organizator  – Kraina zdrowego uśmiechu – Gabinet stomatologiczny Tęczowy Las
Patronat – Prezydent Miasta Olsztyna

przeglądy  form teatralnych dla najmłodszych

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku przedszkolnym 2016 / 2017

Zajęcia usprawniające rozwój dziecka zdolnego

Zajęcia indywidualne lub w grupach (do 5 dzieci):

 1. Terapia logopedyczna – usprawnianie narządów mowy, kształtowanie poprawnej artykulacji, podnoszenie umiejętności komunikacyjnych.
 2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych: percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki.
 3. Gimnastyka korekcyjna – usprawnianie motoryki dużej i małej, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
 4. Zajęcia ogólnorozwojowe, wyrównujące poziom  wiadomości, umiejętności, sprawności (na podstawie diagnozy).

Diagnozy przeprowadzane w roku przedszkolnym 2016 / 2017

 1. Diagnoza pedagogiczna
 2. Diagnoza logopedyczna

 

Pełne informacje na temat planu dnia i harmonogramu imprez można znaleźć tu.

Podstawowe informacje dla rodziców

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia  następnego roku.
 2. Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 do 17.30.
 4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Czas pracy może być zmieniony przez dyrektora przedszkola w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 6. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra  Edukacji Narodowej w oparciu o dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 7. Za zajęcia dodatkowe z oferty przedszkola nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 8. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku  2,5 – 6 lat.
 9. Dziecko w wieku 5 i 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. „zerówka”.W każdej grupie zatrudnionych jest dwóch nauczycieli i asystentka nauczyciela.

 

 • Kadra pedagogiczna, to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie wczesnej edukacji.
 • Zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, zajęcia taneczne, zajęcia z klockami konstrukcyjnymi – Robolandia) prowadzone są przez specjalistów z kierunkowym wykształceniem w danym zakresie.
 • Do przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki jest zobowiązany rodzic (prawny opiekun) lub osoba upoważniona przez niego (upoważnienie na piśmie), zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami),
  lub jednym z rodziców dziecka (prawnym opiekunem), a dyrektorem przedszkola.
 • Podpisanie umowy o świadczeniu usług oświatowych następuje po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie karty zgłoszenia podpisanej przez co najmniej jednego
  z rodziców.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność podpisywanych umów przez rodziców/prawnych opiekunów.