Dziecko słyszy (chodź słabo) już wtedy, gdy mieszka w brzuchu mamy. Po narodzinach pamięta głos mamy, jej ulubiona muzykę – nie lubi hałasu, męczy go gwar,
a nagły dźwięk telefonu może go wystraszyć.

Zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznawania i różnicowania, a także interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń to percepcja słuchowa. Istotnymi funkcjami dla rozwoju percepcji słuchowej są:

 • słuch fonematyczny – umiejętność różnicowania głosek danego języka,
 • analiza i synteza słuchowa – zdolność wydzielania i scalania składników mowy: zdań, wyrazów, sylab, głosek,
 • pamięć słuchowa – umiejętność kojarzenia wzorców z odpowiednimi desygnatami
  i pojęciami,
 • umiejętność kojarzenia zależności występujących między wyrazami w zdaniu, wynikających z kontekstu i struktur gramatyczno – logicznych.

 

Jak zadbać o słuch?

 

MALUCHY

 • Rozmawiaj z dzieckiem – opowiadaj mu o różnych rzeczach nawet wtedy, gdy sadzisz, że cię nie rozumie
 • Śpiewaj mu i to nie tylko przed snem, ale i wtedy, gdy jest smutne lub wręcz przeciwnie
 • Kupuj zabawki, które wydają dźwięki – od grzechotki, przez puzzle z odgłosami zwierząt, po małe pianinko
 • Czasem dziecko wołaj, czasem mów do niego szeptem
 • Zwracaj dziecku uwagę na takie dźwięki jak szum wiatru, kapanie wody z kranu, skrzypienie drzwi u sąsiadów lub śniegu pod butami – zima, śpiew ptaków
 • Odkryj z dzieckiem świat instrumentów – kup dziecku flet, tamburyno, cymbałki
 • Bawcie się w naśladowanie odgłosów – psa, auta, pociągu
 • Bawcie się w wydobywanie różnych dźwięków: klaskanie, cmokanie, parskanie
 • Dużo czytaj dziecku – koniecznie pamiętaj o rytmicznych wierszykach, takich jak „Lokomotywa” czy „Ptasie Radio”
 • Bawcie się muzyką: tańczcie, maszerujcie w jej rytm, podskakujcie, wyklaskujcie rytm, bijcie brawa
 • Serwuj dziecku muzykę: muzyka dla dzieci „Fasolki” czy zalecana dzieciom klasyka
 • Chroń dziecko przed hałasem – staraj się nie krzyczeć, nie włączaj telewizora i radia zbyt głośno

 

STARSZE DZIECI

 • Rozpoznawanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie podanym przez nauczyciela
  segregowanie obrazków wg głoski pierwszej, ostatniej, trzeciej, drugiej, itd.
 • Wymyślanie wyrazów zaczynających się określoną głoską
 • Zabawa” Co słyszysz?”
 • Podawanie liczby głosek w wyrazie (analiza)
 • Podanie głoski ze względu na jej lokalizację: pierwsza, druga, ostatnia (wyodrębnianie)
 • Podawanie liczby sylab w wyrazie (analiza)
 • Śpiewanie piosenek
 • Zabawy sylabami: loteryjki sylabowe, domina sylabowe
 • Dobieranie par wyrazów, które się rymują
 • Podział (analiza) lub scalanie (synteza) wyrazu: sylabami, głoskami
 • Podział zdań na wyrazy, przeliczanie słów
 • Wzajemne rozpoznawanie swoich głosów –”Czyj to głos”
 • Odtwarzanie rytmu przy pomocy stukania, klaskania, układania klocków z różnicą
  w tempie i sile uderzeń
 • Rozpoznawanie, naśladowanie głosu zwierząt i ptaków
 • Rozpoznawanie głosów środowiska (np. pociągu, samochodu) i przyrody (deszcz, wiatr, morze), różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia
 • Nauka krótkich wierszyków i piosenek
 • Zabawa w zapamiętywanie jak największej liczby słów (dorosły wypowiada np. 3 słowa, zadaniem dziecka jest je powtórzyć), stopniowo zwiększamy liczbę wypowiadanych słów
 • Rozwiązywanie rebusów
 • Zabawa w głuchy telefon
 • Słuchanie krótkich historyjek nagranych na kasetach lub CD i opowiadanie ich
 • Opowiadanie bajek i wierszyków przeczytanych przez dorosłego

 

 

Opracowała:  Magdalena Klimczak