Ramowy plan dnia w roku szkolnym 2017/2018
na dole strony umieszczono plan zajęć dodatkowych w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 oraz harmonogram imprez w poszczególnych grupach (pliki do pobrania)
 
 

GRUPA 3-LATKÓW (BusyBees)

 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
6:30- 8:00

 

Od godziny 6:30 – 7.30 grupy łączone

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
8:00 – 8:30 Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

 

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości
8:30 – 8:50 Śniadanie

 

Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie
8:50 – 9:10 Czynności higieniczne

 

Czynności

higieniczne

Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne
9:10 – 9:25 Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia dodatkowe:

Rytmika 9.00-9.30

Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia edukacyjne MEN
9:25 – 11:05 Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej,

Zajęcia dodatkowe:

Tańce 10.30-11.00

9.30-9.45- 

Zajęcia edukacyjne MEN,

 

Spacery, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

 

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej,

Zajęcia dodatkowe:

Gimnastyka korekcyjna-

10.00-10.30 co dwa tygodnie

Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej
11:05– 11:20

 

Gimnastyka buzi i języka

 

Gimnastyka buzi i języka Gimnastyka buzi i języka
11:20- 11:50 Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski – gry językowe na tablicy multimedialnej
12:00- 12:30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad
13:00- 14:45 Relaks, muzykoterapia Relaks, muzykoterapia Relaks, muzykoterapia Relaks, muzykoterapia Relaks, muzykoterapia
15:00-15:30 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek
15:30- 15:50

 

 

Zabawy ruchowe z chustą animacyjną Klanzy/ Suchy basen

 

(zajęcia będą odbywały się naprzemiennie)

Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej Zajęcia rozwijające motorykę małą Zajęcia sensoryczne Zajęcia o emocjach/ zajęcia rozwijające motorykę dużą

 

(zajęcia będą odbywały się naprzemiennie)

15:50-17:30

 

 

Od godziny 16:30 -17:30 grupy łączone

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne.

 

Odbiór dzieci przez rodziców.

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne.

 

Odbiór dzieci przez rodziców.

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne.

 

Odbiór dzieci przez rodziców.

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne.

 

Odbiór dzieci przez rodziców.

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne.

 

Odbiór dzieci przez rodziców.

 

Grupa 4- latków (Happy Hippos)

 

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
6:30- 8:00

 

 

 

Od godziny 6:30 – 8:00 grupy łączone

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Schodzenie się dzieci do przedszkola, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
8:00 – 8:30 Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości

 

Język angielski – ćwiczenia i zabawy utrwalające wiadomości
8:30 – 8:50 Śniadanie

 

Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie
8:50 – 9:00 Czynności higieniczne

 

Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne
9:00 – 9:30 Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia edukacyjne MEN Zajęcia edukacyjne MEN
9:30 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej
12:00– 12:30

 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
12:30- 12:50 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad
12:50-13:00 Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne
13:00- 14:00 Relaks, muzykoterapia, bajkoterapia Relaks, muzykoterapia, bajkoterapia Relaks, muzykoterapia, bajkoterapia Relaks, muzykoterapia, bajkoterapia Relaks, muzykoterapia, bajkoterapia
14:00-15:00 Zabawy ruchowe przy muzyce z chustą animacyjną Klanzy lub z wykorzystaniem rekwizytu (taniec z rekwizytem, gra na instrumentach) Zabawy grafomotoryczne, zabawy plastyczne, ćwiczenia małej motoryki Zabawy słownikowe, zabawy ćwiczące spostrzegawczość, zabawy matematyczne English games/ gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej Zajęcia o emocjach/ Zajęcia o bezpieczeń-stwie
15:00- 15:30 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek
15:30-17:30

 

 

Od godziny 16:30 -17:30 grupy łączone

Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali przedszkolnej, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców.

 

Zajęcia dodatkowe dla grupy Happy Hippos:

– Taniec towarzyski:  1 raz w tygodniu w poniedziałki

(zajęcia zaczynają się od 01.10.2017r. – godzina 9:00-9:30)

– Rytmika: 1 raz w tygodniu we wtorki

(zajęcia zaczynają się od 19.09.2017r. – godzina 9:30- 10:00)

– Gimnastyka korekcyjna: co 2 tygodnie w środy

(zajęcia zaczynają się od 01.10.2017r. – godzina 9:30- 10:00)

– Robotyka:  1 raz w tygodniu w czwartki

(zajęcia zaczynają się od 01.10.2017r. – godzina 9:30- 10:00)

 

GRUPA 5 – LATKÓW (Dancing Dragons)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6.30 – 8.00

GRUPA ŁĄCZONA

Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami układankami, rysowanie, zagadki. Zabawy z udziałem nauczyciela Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie, zagadki Zabawy z udziałem nauczyciela Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie, zagadki. Zabawy z udziałem nauczyciela. Zabawy z udziałem nauczyciela Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie, zagadki. Zabawy z udziałem nauczyciela Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie, zagadki. Zabawy z udziałem nauczyciela
8.00 – 8.30 Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie Śniadanie
8.30 – 8.45 Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne
8.45 – 9.15 Utrwalenie z języka angielskiego Utrwalenie z języka angielskiego Utrwalenie z języka angielskiego Utrwalenie z języka angielskiego Utrwalenie z języka angielskiego
9.15 – 9.45 Zajęcia edukacyjne MEN

Tańce         10.00-10.30

Zajęcia edukacyjne    MEN

Rytmika       10.00 – 10.30

Zajęcia edukacyjne  MEN

Gimnastyka korekcyjna      (co 2 tygodnie)              10.00 – 10.30

Zajęcia edukacyjne MEN

Robolandia 10.00 – 10.30

Zajęcia edukacyjne MEN
9.45 – 12.00 Spacery, zabawy na placu zabaw Zabawy dowolne Spacery, zabawy na placu zabaw Zabawy dowolne Spacery, zabawy na placu zabaw Zabawy dowolne Spacery, zabawy na placu zabaw Zabawy dowolne Spacery, zabawy na placu zabaw Zabawy dowolne
12.00- 12.25 Obiad. Obiad. Obiad. Obiad. Obiad.
12.25- 12.40 Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne Czynności higieniczne
12.40 – 13.10 Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski
13.20- 14.00 Zajęcia matematyczne/ słownikowe Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne/ Koło małego naukowca English Game/Zajęcia o emocjach Zajęcia praktyczne/  muzyczne Plastyka Smyka/ grafomotoryczne
14.00 – 14.20 Relaks Relaks Relaks Relaks Relaks
14.30-14.50 Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek
14.50 – 15.20 Zabawy z językiem angielskim Zabawy z językiem angielskim Zabawy z językiem angielskim Zabawy z językiem angielskim Zabawy z językiem angielskim
15.20-17.30

od 16.30 GRUPA ŁĄCZONA

 

Zabawy na placu zabaw, na sali w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców Zabawy na placu zabaw, na sali w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców Zabawy na placu zabaw, na sali w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców Zabawy na placu zabaw, na sali w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców Zabawy na placu zabaw, na sali w kącikach zainteresowań, zajęcia indywidualne. Odbiór dzieci przez rodziców

 

 

 

GRUPA 6 – LATKÓW (Clever Cats)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6.30 – 7.40

 

GRUPA ŁĄCZONA

Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy

klockami, układankami, rysowanie. Zabawy z udziałem nauczyciela.

Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie. Zabawy z udziałem nauczyciela. Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie. Zabawy z udziałem nauczyciela. Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie. Zabawy z udziałem nauczyciela. Schodzenie się dzieci, zajęcia indywidualne: zabawy klockami, układankami, rysowanie. Zabawy z udziałem nauczyciela.
7.40 – 8.00 Śniadanie. Śniadanie. Śniadanie. Śniadanie. Śniadanie.
8.00 – 8.15 Czynności higieniczne. Czynności higieniczne. Czynności higieniczne. Czynności higieniczne. Czynności higieniczne.
8.15- 8.45 Język angielski- ćwiczenia utrwalające. Język angielski- ćwiczenia utrwalające. Język angielski- ćwiczenia utrwalające. Język angielski- ćwiczenia utrwalające. Język angielski- ćwiczenia utrwalające.
8.45 – 9.15 Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia edukacyjne MEN.
9.15-9.30 Zabawy dowolne. Zabawy dowolne.
9.15-9.45 Zabawy dowolne. Zabawy dowolne. Zabawy dowolne.
9.30 – 10.00 Zajęcia dodatkowe- Tańce. Zabawy dowolne/zajęcia ogólnorozw.
9.45-10.15 Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia edukacyjne MEN.
10.00/10.15-10.30 Zabawy dowolne. Zabawy dowolne. Zabawy dowolne. Zabawy dowolne. Zabawy dowolne.
10.30 – 11.00 Zajęcia edukacyjne MEN. Zajęcia dodatkowe- Rytmika. Zajęcia dodatkowe- Gimnastyka korekcyjna. Zabawy dodatkowe- Klocki Zajęcia edukacyjne MEN.
11.00 – 11.40 Spacer,

zabawy na placu zabaw.

Spacer,

zabawy na placu zabaw.

Spacer,

zabawy na placu zabaw.

Spacer,

zabawy na placu zabaw.

Spacer,

zabawy na placu zabaw.

11.40 – 12.00 Obiad

 

Obiad Obiad

 

Obiad Obiad

 

12.00 – 12.30 Relaks, bajkoterapia. Relaks, bajkoterapia/ zaj.ogólnorozw. Relaks, bajkoterapia/ zaj.ogólnorozw. Relaks, bajkoterapia/ zaj.ogólnorozw. Relaks, bajkoterapia.
12.30-13.15 Zajęcia popołudniowe:

– zajęcia umuzykalniające,

– Emocje Przedszkolaka

 

Zajęcia popołudniowe:

-English Games- granie w gry językowe

Zajęcia popołudniowe:

– Plastyka Smyka

Zajęcia popołudniowe:

– Koło Małego Naukowca,

– zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne

Zajęcia popołudniowe:

– Lepienie z ciastoliny Play Doh

13.15 – 13.45 Język angielski. Język angielski. Język angielski. Język angielski. Język angielski- gry na tablicy interaktywnej.
13.45 – 14.40 Zabawy dowolne,

zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy na

placu zabaw.

Zabawy dowolne, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy na

placu zabaw.

Zabawy dowolne, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy na

placu zabaw.

Zabawy dowolne, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy na

placu zabaw.

Zabawy dowolne, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy na

placu zabaw.

14.40- 15.00 Podwieczorek. Podwieczorek. Podwieczorek. Podwieczorek. Podwieczorek.
15.00 – 17.30

 

GRUPA ŁĄCZONA

Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw. Odbiór dzieci przez rodziców. Zabawy dowolne, zabawy na placu zabaw. Odbiór dzieci przez rodziców.

 

 

Zajęcia dodatkowe w Junior Academy w roku 2017/2018

Zajęcia prowadzone przez specjalistów:

 • zajęcia z języka angielskiego
 • rytmika
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia konstrukcyjne z klockami LEGO
 • gimnastyka korekcyjna
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • terapia logopedyczna

 

Zajęcia prowadzone przez nauczycielki przedszkola:

 

 • język angielski – zajęcia poranne i włączające
 • zajęcia sportowe w salach i na placu zabaw
 • zajęcia z chustą Klanzy, suchy basen
 • zajęcia konstrukcyjno – manipulacyjne
 • koło małego naukowca
 • koło małego artysty, plastyka smyka
 • zajęcia umuzykalniające, pląsy, muzyka, śpiew
 • gry planszowe
 • czytanie książek po polsku i angielsku
 • zajęcia z tablicą interaktywną (gry, zabawy)
 • zajęcia sensoryczne
 • nasze emocje
 • gimnastyka buzi i języka
 • zajęcia usprawniające motorykę (wycinanie, rysowanie)

 

Harmonogram imprez realizowanych w grupach

BB

harmonogram imprez w grupie BB

 

HH

Harmonogram_imprez HH

 

DD

Harmonogram imprez DD

 

Zerówka

Harmonogram imprez 0