Magdalena Nowakowska (Klimczak)

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńcza oraz studia drugiego stopnia o specjalności Wczesna edukacja.
Na początku roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Wzbogacam także swoje umiejętności językowe uczęszczając na różne kursy.

Od dzieciństwa marzyłam o pracy nauczyciela. Często z rówieśnikami bawiłam się w szkołę. Robiłam własne dzienniki oraz przygotowywałam i sprawdzałam sprawdziany. Jako dziecko zawsze odgrywałam rolę nauczyciela.
Uważam się za osobę optymistyczną, uśmiechniętą i zawsze gotową do wyzwań, które często stawiają nam dzieci. Jestem osobą pracowitą i dokładną, jeśli coś robię staram się to robić do końca i jak najlepiej. Praca w dziećmi wymaga dużej cierpliwości, a przede wszystkim wiary w dzieci. My nauczyciele podobnie jak rodzice stanowimy wzór dla dzieci. W nas także dzieci szukają wsparcia, którego w każdej chwili postaram się udzielić swoim podopiecznym. Pomogę im w sytuacjach kłopotliwych, ale będę także przy nich w chwilach radosnych.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to co lubię i o czym marzyłam od dziecka. Staram się, aby dzieci chętnie przychodziły do przedszkola organizując im różnorodne i ciekawe zabawy zapewniające prawidłowy ich rozwój. Bardzo lubię organizować dzieciom różne wycieczki oraz imprezy okolicznościowe dzięki którym poznają one otaczający ich świat.

Podkreślając językowy profil przedszkola będę nie tylko powtarzać i utrwalać z dziećmi piosenki, polecania i rymowanki wprowadzone przez nauczyciela anglistę, ale także będę się z nimi sama tego wszystkiego uczyć.

 

02-Marta Baranowska (1)

 

Marta Baranowska
Jestem absolwentką studiów I stopnia o kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną oraz studiów II stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna. Uczęszczam również na liczne szkolenia i kursy dotyczące pracy z dziećmi, aby rozwijać swój warsztat pracy oraz umiejętności. Pracując z dziećmi przekonałam się, że praca w przedszkolu wymaga ciągłego samodoskonalenia.
Bycie nauczycielem jest moim marzeniem z czasów dzieciństwa, które udało mi się zrealizować. Pamiętam, kiedy wraz z siostrami bawiłyśmy się w szkołę, zakładałyśmy dzienniki oraz sprawdzałyśmy sprawdziany. Sprawiało nam to dużo radości!
Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chciałabym przekazywać dzieciom. Chętnie rozmawiam z dziećmi, poznaje ich świat, który z każdym dniem zaskakuje mnie coraz bardziej. Lubię podejmować nowe wyzwania, jestem osobą pracowitą i sumienną. Powierzone mi zadania wykonuję z dużym zaangażowaniem. Uważam, że bardzo ważne jest to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Cenię i inicjuję kreatywne zabawy, ale też zachęcam dzieci do realizowania własnych pomysłów na gry i zabawy. Dzięki temu nie tylko one uczą się ode mnie, ale i ja od nich 🙂
Pracując z maluchami chętnie posługuję się językiem angielskim (poziom B2). Podczas mojej codziennej pracy będę używała języka angielskiego w poleceniach, rymowankach, wyliczankach i piosenkach. I can’t wait!

 

 

Anna Karolina Kamińska
W przedszkolu pracuję jako nauczyciel wiodący grupę 4 latków. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika oraz magisterskie na kierunku Wczesna edukacja. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w trybie stacjonarnym (dziennym). Podczas studiów odbywałam liczne praktyki (również
w ramach programów Unijnych) zarówno w szkole jak i w przedszkolu. Współpracowałam z placówkami obejmującymi opieką dzieci niepełnosprawne. Obecnie planuję kontynuować edukację na studiach podyplomowych, by jeszcze lepiej zajmować się Państwa pociechami. Już we wczesnym dzieciństwie pragnęłam zostać nauczycielką. Od mamy dostałam pierwszy dziennik, a tablica z kredą nie znikały z mojego pokoju. Misie i lalki to moi pierwsi uczniowie. Uważam, że posiadam odpowiednie predyspozycje i cechy charakteru niezbędne do pracy z dziećmi. Cechuje mnie: troskliwość, odpowiedzialność, cierpliwość, sumienność, wrażliwość na drugiego człowieka (zwłaszcza tego najmniejszego) oraz optymizm. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, pokazuje świat trochę z innej strony i daje poczucie spełnienia. Najpiękniejszą nagrodą za trud wkładany w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych jest dla mnie ich radość. Widzę, że to co robię ma sens kiedy buźki maluchów serdecznie się do mnie uśmiechają, kiedy przychodzą o coś zapytać lub zwyczajnie się przytulić. Ich szczęście jest moim szczęściem. Pragnę każdego dnia wszechstronnie rozwijać swoich uczniów przez ciekawe zajęcia i nowoczesne metody pracy. Z uwagi na językowy charakter/profil przedszkola oprócz nauki w języku polskim będę z dziećmi utrwalała zwroty, piosenki, wierszyki w języku angielskim, by jeszcze lepiej przygotować Państwa dzieci do ciągle zmieniających się, wymagających realiów dzisiejszego świata.

 

16-Paulina Kamińska (3)

 

Paulina Kamińska

 

Jestem absolwentką studiów I stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów II stopnia o profilu Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim
w Olsztynie. Posiadam tytuł nauczyciela kontraktowego. Zdobyte przeze mnie  umiejętności mogłam pogłębiać uczestnicząc w licznych praktykach pedagogicznych realizowanych w ramach projektów unijnych w przedszkolach
i szkołach na terenie Olsztyna. Ponadto swój  czas podczas studiów chętnie poświęcałam pracy z najmłodszymi dziećmi – jako wolontariuszka w szkołach podstawowych w Olsztynie. Dodatkowo podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. Ukończenie warsztatów z zakresu podstaw Arteterapii w pracy z dziećmi umożliwiło mi zdobycie umiejętności z zakresu plastyko – terapii, muzyko – terapii oraz bajko – terapii.

Jako dziecko miałam wiele marzeń, ale tym jednym jedynym, które chciałam od zawsze spełnić była praca z dziećmi i jak się dziś okazuje, udało mi się to osiągnąć. Moja mama do tej pory bardzo często wspomina, w co najbardziej lubiłam się bawić – odpowiedź jest jedna -w panią nauczycielkę

W pracy z Państwa dziećmi kieruję się przede wszystkim tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne, a moim celem jest odkrycie w nich tego, co najlepsze i to co je wyróżnia. Ogromną radość i satysfakcję dają mi ich małe,
a zarazem wielkie codzienne osiągnięcia i sukcesy. Bardzo lubię śpiewać wspólnie z dziećmi ich ulubione piosenki.
W pracy z dziećmi staram się przekazywać im wiedzę, a także dawać im dużo ciepła, życzliwości, uśmiechu oraz zrozumienia. Jestem osobą spokojną, zrównoważoną i otwartą na dziecięcą wyobraźnię. Dążę do tego, aby każdy ich dzień w przedszkolu wiązał się z ciepłą, rodzinną atmosferą.

Mając na uwadze językowy charakter przedszkola stosuję język angielski w codziennych grach i zabawach z Państwa dziećmi.

 

 

Paulina Paluch

Jestem absolwentką studiów I stopnia o kierunku pedagogika – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów II stopnia o specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Dodatkowo ukończyłam także studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeszcze w trakcie studiów starałam się stale poszerzać swoje kompetencje i umiejętności poprzez takie formy jak: wolontariat, szkoła dla rodziców i wychowawców, czy szkolenie animatora zabaw dziecięcych. Doświadczenie nabywałam podczas licznych praktyk pedagogicznych z dziećmi w różnym wieku, a także przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne, czy dzięki pracy jako opiekun półkolonii oraz animator zabaw dziecięcych.

Praca nauczycielki przedszkola daje wiele satysfakcji. Dziecięce rozumienie świata, to jak kreują i konstruują własne znaczenia potrafi zaskoczyć – ale właśnie to lubię w tej pracy – te niekonwencjonalne rozwiązania i fantastyczne pomysły dzieci, które przynoszą wiele radości i inspiracji do dalszego działania. Wspomaganie rozwoju dziecka, służenie pomocą, radą i wsparciem należą do zadań nauczyciela. Jako nauczycielka mam również świadomość, iż w przedszkolu nie tylko sprawujemy opiekę oraz wspomagamy rozwój intelektualny, wiem także, iż jest to miejsce wprowadzające dziecko świat wartości i postaw, umożliwiające poznanie i zrozumienie siebie i innych.

Jestem osobą uśmiechniętą, cierpliwą, troskliwą oraz zaangażowaną w swoją pracę. W życiu ważny jest dla mnie dialog, w związku z czym staram się znajdować czas aby wysłuchać oraz poznać dziecięce pytania, uczucia, czy wątpliwości. Bardzo istotna dla mnie jest kwestia dobrej współpracy z rodzicami, którzy mogą stać się bezcennym doradcą w procesie wychowawczo-dydaktycznym. Osobiście lubię zadawać dużo pytań dlatego liczę, że wraz z dziećmi będziemy pytali jeszcze więcej aby poznawać to, co jest dla nas niecodzienne i nieoczywiste. Chętnie poszukuję nowych pomysłów do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. W swojej pracy stawiam na aktywność ruchową dziecka, a także na rozwijanie samodzielności, ciekawości świata, twórczej aktywności. Rozmaite piosenki, rymowanki, gry oraz codzienne zwroty kierowane w języku angielskim z pewnością pomogą w procesie nabywania kompetencji językowych w kierunku dwujęzyczności dzieci.

 

 

Karolina Ważna

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam pedagogiczne studia I stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią. Podczas studiów odbywałam praktyki w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także w świetlicy socjoterapeutycznej. W wolnym czasie uczęszczałam również na wolontariat w świetlicy środowiskowej.

Kontakt z dziećmi od zawsze sprawiał mi wiele radości i satysfakcji, dlatego też cieszę się, że mogę połączyć zawód z pasją. Jestem osobą wesołą, niekonfliktową, otwartą i chętną do współpracy. Uważam także, że cechuje się opanowaniem, cierpliwością, troskliwością oraz poczuciem odpowiedzialności, co jest niezbędne w pracy w przedszkolu. Staram się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, kierując się zawsze dobrem dziecka. W pracy z wychowankami stawiam na różnorodność, by stymulować ich rozwój w sposób optymalny. Moje zainteresowania obejmują szczególnie nauki przyrodnicze, sztuki plastyczne oraz zdrowy styl życia, co również zamierzam wykorzystywać w pracy. Oprócz tego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 umożliwi mi utrwalanie nabytej przez dzieci wiedzy z tej dziedziny. W przyszłości zamierzam poszerzać swoje kompetencje z zakresu zarówno pracy z dziećmi, jak i języka angielskiego.

 

 

JKB_4044w

 

Paulina Zielińska

W przedszkolu pracuję jako nauczyciel oraz dodatkowo prowadzę zajęcia logopedyczne. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią oraz na kierunku Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z logopedią (studia drugiego stopnia). Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Zdobyłam je pracując w przedszkolach już od 2 roku studiów.

Praca nauczycielki od zawsze była moim marzeniem. Moja mama jest również nauczycielką wychowania przedszkolnego i już w dzieciństwie przynosiła mi domu dzienniki zajęć, abym mogłam bawić się z innymi koleżanki w szkołę. Uważam, że posiadam cechy charakteru, które są niezbędne do pracy z dziećmi: jestem osobą cierpliwą, troskliwą, odpowiedzialną oraz pogodną i zawsze uśmiechniętą.

Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię na co dzień to co, lubię. Staram się, aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawy, pełen różnorodnych zabaw, które wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Najbardziej lubię wykonywać z dziećmi różnorodne prace plastyczne, ponieważ podczas takich zajęć można zaobserwować ich ogromną inwencję twórczą. W swojej pracy dbam o to, aby podkreślać językowy profil przedszkola: chętnie utrwalam z dziećmi piosenki, polecenia i rymowanki wprowadzone przez nauczyciela anglistę.

 

 

Agata Januszkiewicz

Ukończyłam studia I stopnia w zakresie nauczania języka angielskiego i językoznawstwa  na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii (University of Anglia Ruskin in Cambridge). Na tym Uniwersytecie ukończyłam także studia II stopnia
w zakresie projektowania materiałów dydaktycznych i nauczania języka angielskiego.

Języka angielskiego nauczam od 2013 roku, doświadczenie zdobyłam nauczając w szkołach w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Jako nauczyciel stawiam zarówno sobie, jak i moim uczniom wysokie, jednak realne cele. Z radością i zaangażowaniem wspólnie dążymy do ich osiągnięcia. W związku z tym, że miałam okazje i wielkie szczęście przyswoić język angielski wychowując się w Wielkiej Brytanii, na zajęciach z najmłodszymi ćwiczę ich umiejętność słuchania oraz przyzwyczajam i zachęcam dzieci do mówienia w obydwu językach. Aranżuję różne gry i zabawy aby dzieci w przyjazny i naturalny sposób uczyły się języka angielskiego. Jestem otwartą osobą i z łatwością nawiązuję kontakt,
w szczególności z dziećmi:)  Mam nadzieję, że dzieci będą się ze mną świetnie bawiły i wiele się razem nauczymy.

30-Agnieszka Piotrowicz

 

Agnieszka Piotrowicz

Ukończyłam studia pedagogiczne  I stopnia  o specjalności Animacja turystyki i rekreacji na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Obecnie kończę studia II stopnia o specjalności edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych.

Jestem absolwentką  szkoły policealnej  na kierunku opiekunka dziecięca oraz kursu uprawniającego do opieki nad dziećmi. Podczas swojej nauki odbyłam wiele praktyk, między innymi w szkole podstawowej, żłobku miejskim, przedszkolu, a także w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie. Na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach, co pozwala mi na doskonalenie swoich umiejętności oraz daje nowe pomysły na pracę z dziećmi.

Praca z dziećmi jest moim marzeniem już z czasów dzieciństwa. Zawsze lubiłam bawić się w szkołę. Mój młodszy brat i koleżanki z podwórka byli moimi „uczniami”, a ja zazwyczaj odgrywałam rolę nauczyciela. Zamiłowania te były za mną cały czas. Od najmłodszych lat pomagałam w opiece nad dziećmi w mojej rodzinie. W technikum uczęszczałam na wolontariat do Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie pomagałam dzieciom w odrabianiu lekcji. Przez kilka lat pracowałam także jako niania opiekując się  dziećmi.

Jestem osobą miłą, ciepłą, troskliwą, pomocną i zawsze uśmiechniętą. Uwielbiam tworzyć z dziećmi przeróżne prace plastyczne, a także tańczyć, śpiewać i śmiać się. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.

 

 

oxford_teachers_002

 

Michalina Ciota

Jestem absolwentką Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym o specjalności reklama wizualna. Praca w przedszkolu od dłuższego czasu była moim planem na przyszłość. Każdy dziecięcy uśmiech daje mi wiele radości i poczucie spełnienia.

Na co dzień jestem osobą optymistyczną, cierpliwą i zawsze uśmiechniętą.

Uwielbiam pomagać dzieciom podczas spacerów, spożywania posiłków i w pracach plastycznych. Cieszy mnie każde zapamiętane przez dziecko angielskie słówko czy piosenka. Zajmowanie się dziećmi jest wymagające, ale ponieważ jestem osobą konsekwentną i pracowitą, nigdy nie postrzegam tego jako kłopot.

 

 

 

 

Ewa Kisielewska

Jestem absolwentką Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, gdzie ukończyłam pedagogiczne studia I oraz II stopnia o specjalności Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Podczas studiów odbyłam praktykę w szkole podstawowej oraz w przedszkolu.

Praca z dziećmi daje mi wiele radości. Przebywanie z nimi wzbogaca człowieka, ponieważ wymaga patrzenia na świat oczami dziecka, co dla nas dorosłych bywa niezwykle trudne.

Jestem osobą odpowiedzialną, wesołą i zawsze uśmiechniętą. Uważam, że uśmiech każdego dziecka powinien sprawiać nam satysfakcję. Ważne jest to, aby dostrzegać potrzeby każdego dziecka i je realizować.

 

 

Magda Sudnikiewicz (Możdżyńska)

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych I stopnia o specjalności Animacja Turystyki i Rekreacji w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Swoje kwalifikacje zmierzam podnieść poprzez ukończenie studiów II stopnia o specjalności Wczesna Edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Przez wiele lat uczestniczyłam w różnych wolontariatach na rzecz dzieci (m.in. Akademia Przyszłości, Związek Harcerstwa Polskiego czy Wolontariat Studencki – Projektor).

Praktyki, które odbyłam na studiach upewniły mnie, że praca z dziećmi to moja pasja. Jestem osobą cierpliwą, opanowaną i zorganizowaną, ale też z głową pełną pomysłów. Staram się, aby każdy dzień w przedszkolu dzieci wspominały z uśmiechem.

W pracy kieruję się słowami ulubionego pedagoga – Janusza Korczaka: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

 

 

Specjaliści w Junior Academy:

 

logopeda – Elżbieta Kowalczyk

rytmika – Joanna Włodarczyk

taniec i gimnastyka korekcyjna – Natalia Jaszczanin, Adrianna Chalecka (Szkoła Wdzięku i Tańca, Przemienieccy)

język angielski – Agata Januszkiewicz

 

Specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywanych specjalności, prowadzą profesjonalne zajęcia w zakresie: kształcenia językowego, profilaktyki i terapii mowy, gimnastyki i rekreacji ruchowej, badania mowy i słuchu. Posiadają też doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, dbają o całkowite bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój, wielostronną aktywność, różne, atrakcyjne formy zajęć, tworzą ciepłą, serdeczną atmosferę rozwoju dzieci, zapewniają rodzinny klimat w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, znają psychologię rozwojową dziecka, wiedzą jakie są jego potrzeby i możliwości.