Magdalena Nowakowska (Klimczak) (obecnie przebywa na urlopie)

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńcza oraz studia drugiego stopnia o specjalności Wczesna edukacja.
Na początku roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Wzbogacam także swoje umiejętności językowe uczęszczając na różne kursy.

Od dzieciństwa marzyłam o pracy nauczyciela. Często z rówieśnikami bawiłam się w szkołę. Robiłam własne dzienniki oraz przygotowywałam i sprawdzałam sprawdziany. Jako dziecko zawsze odgrywałam rolę nauczyciela.
Uważam się za osobę optymistyczną, uśmiechniętą i zawsze gotową do wyzwań, które często stawiają nam dzieci. Jestem osobą pracowitą i dokładną, jeśli coś robię staram się to robić do końca i jak najlepiej. Praca w dziećmi wymaga dużej cierpliwości, a przede wszystkim wiary w dzieci. My nauczyciele podobnie jak rodzice stanowimy wzór dla dzieci. W nas także dzieci szukają wsparcia, którego w każdej chwili postaram się udzielić swoim podopiecznym. Pomogę im w sytuacjach kłopotliwych, ale będę także przy nich w chwilach radosnych.

Praca z dziećmi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię to co lubię i o czym marzyłam od dziecka. Staram się, aby dzieci chętnie przychodziły do przedszkola organizując im różnorodne i ciekawe zabawy zapewniające prawidłowy ich rozwój. Bardzo lubię organizować dzieciom różne wycieczki oraz imprezy okolicznościowe dzięki którym poznają one otaczający ich świat.

Podkreślając językowy profil przedszkola będę nie tylko powtarzać i utrwalać z dziećmi piosenki, polecania i rymowanki wprowadzone przez nauczyciela anglistę, ale także będę się z nimi sama tego wszystkiego uczyć.

 

 

Marta Baranowska
Jestem absolwentką studiów I stopnia o kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną oraz studiów II stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna. Uczęszczam również na liczne szkolenia i kursy dotyczące pracy z dziećmi, aby rozwijać swój warsztat pracy oraz umiejętności. Pracując z dziećmi przekonałam się, że praca w przedszkolu wymaga ciągłego samodoskonalenia.
Bycie nauczycielem jest moim marzeniem z czasów dzieciństwa, które udało mi się zrealizować. Pamiętam, kiedy wraz z siostrami bawiłyśmy się w szkołę, zakładałyśmy dzienniki oraz sprawdzałyśmy sprawdziany. Sprawiało nam to dużo radości!
Na co dzień jestem osobą wesołą i uśmiechniętą, pełną pozytywnej energii, którą chciałabym przekazywać dzieciom. Chętnie rozmawiam z dziećmi, poznaje ich świat, który z każdym dniem zaskakuje mnie coraz bardziej. Lubię podejmować nowe wyzwania, jestem osobą pracowitą i sumienną. Powierzone mi zadania wykonuję z dużym zaangażowaniem. Uważam, że bardzo ważne jest to, aby dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne i szczęśliwe. Cenię i inicjuję kreatywne zabawy, ale też zachęcam dzieci do realizowania własnych pomysłów na gry i zabawy. Dzięki temu nie tylko one uczą się ode mnie, ale i ja od nich 🙂
Pracując z maluchami chętnie posługuję się językiem angielskim (poziom B2). Podczas mojej codziennej pracy będę używała języka angielskiego w poleceniach, rymowankach, wyliczankach i piosenkach. I can’t wait!

 

Anna Karolina Ignasz (obecnie przebywa na urlopie)
W Przedszkolu Junior Academy pracuję już kolejny rok jako nauczyciel wiodący. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika oraz magisterskie na kierunku Wczesna edukacja. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w trybie stacjonarnym. Współpracowałam z placówkami obejmującymi opieką dzieci niepełnosprawne. Uważam, że posiadam odpowiednie predyspozycje i cechy charakteru niezbędne do pracy z dziećmi. Cechuje mnie: troskliwość, odpowiedzialność, cierpliwość, sumienność, wrażliwość na drugiego człowieka (zwłaszcza tego najmniejszego) oraz optymizm. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, pokazuje świat trochę z innej strony i daje poczucie spełnienia. Najpiękniejszą nagrodą za trud wkładany w opiekę i wychowanie swoich podopiecznych jest dla mnie ich radość. Widzę, że to co robię ma sens kiedy buźki maluchów serdecznie się do mnie uśmiechają. Pragnę każdego dnia wszechstronnie rozwijać swoich uczniów przez ciekawe zajęcia i nowoczesne metody pracy. Z uwagi na językowy profil naszego przedszkola oprócz nauki w języku polskim będę z dziećmi utrwalała zwroty oraz piosenki w języku angielskim, by jeszcze lepiej przygotować Państwa dzieci do cięgle zmieniających się, wymagających realiów dzisiejszego świata.

 

 

Paulina Kamińska

Jestem absolwentką studiów I stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów II stopnia o profilu Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Posiadam tytuł nauczyciela kontraktowego. Zdobyte przeze mnie umiejętności mogłam pogłębiać uczestnicząc w licznych praktykach pedagogicznych realizowanych w ramach projektów unijnych w przedszkolach i szkołach na terenie Olsztyna. Ponadto swój czas podczas studiów chętnie poświęcałam pracy z najmłodszymi dziećmi – jako wolontariuszka w szkołach podstawowych w Olsztynie. Dodatkowo podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. Ukończenie warsztatów z zakresu podstaw Arteterapii w pracy z dziećmi umożliwiło mi zdobycie umiejętności z zakresu plastyko – terapii, muzyko – terapii oraz bajko – terapii. Dodatkowo jestem w trakcie przygotowań do Egzaminu PTE General 3 – międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. A ponadto od października 2018r. będę studentką studiów podyplomowych w kierunku
Terapeuty Integracji Sensorycznej w Centrum SI w Warszawie.

Jako dziecko miałam wiele marzeń, ale tym jednym jedynym, które chciałam od zawsze spełnić była praca z dziećmi i jak się dziś okazuje, udało mi się to osiągnąć. Moja mama do tej pory bardzo często wspomina, w co najbardziej lubiłam się bawić – odpowiedź jest jedna – w panią nauczycielkę.

W pracy z Państwa dziećmi kieruję się przede wszystkim tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne, a moim celem jest odkrycie w nich tego, co najlepsze i to co je wyróżnia. Ogromną radość i satysfakcję dają mi ich małe, a zarazem wielkie codzienne osiągnięcia i sukcesy. Bardzo lubię śpiewać wspólnie z dziećmi ich ulubione piosenki.

W pracy z dziećmi staram się przekazywać im wiedzę, a także dawać im dużo ciepła, życzliwości, uśmiechu oraz zrozumienia. Jestem osobą spokojną, zrównoważoną i otwartą na dziecięcą wyobraźnię. Dążę do tego, aby każdy ich dzień w przedszkolu wiązał się z ciepłą, rodzinną atmosferą.

Mając na uwadze językowy charakter przedszkola stosuję język angielski w codziennych grach i zabawach z Państwa dziećmi oraz na porannych powtórkach.

 

 

Paulina Paluch

Jestem absolwentką studiów I stopnia o kierunku pedagogika – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studiów II stopnia o specjalności Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Dodatkowo ukończyłam także studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeszcze w trakcie studiów starałam się stale poszerzać swoje kompetencje i umiejętności poprzez takie formy jak: wolontariat, szkoła dla rodziców i wychowawców, czy szkolenie animatora zabaw dziecięcych. Doświadczenie nabywałam podczas licznych praktyk pedagogicznych z dziećmi w różnym wieku, a także przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne, czy dzięki pracy jako opiekun półkolonii oraz animator zabaw dziecięcych.

Praca nauczycielki przedszkola daje wiele satysfakcji. Dziecięce rozumienie świata, to jak kreują i konstruują własne znaczenia potrafi zaskoczyć – ale właśnie to lubię w tej pracy – te niekonwencjonalne rozwiązania i fantastyczne pomysły dzieci, które przynoszą wiele radości i inspiracji do dalszego działania. Wspomaganie rozwoju dziecka, służenie pomocą, radą i wsparciem należą do zadań nauczyciela. Jako nauczycielka mam również świadomość, iż w przedszkolu nie tylko sprawujemy opiekę oraz wspomagamy rozwój intelektualny, wiem także, iż jest to miejsce wprowadzające dziecko świat wartości i postaw, umożliwiające poznanie i zrozumienie siebie i innych.

Jestem osobą uśmiechniętą, cierpliwą, troskliwą oraz zaangażowaną w swoją pracę. W życiu ważny jest dla mnie dialog, w związku z czym staram się znajdować czas aby wysłuchać oraz poznać dziecięce pytania, uczucia, czy wątpliwości. Bardzo istotna dla mnie jest kwestia dobrej współpracy z rodzicami, którzy mogą stać się bezcennym doradcą w procesie wychowawczo-dydaktycznym. Osobiście lubię zadawać dużo pytań dlatego liczę, że wraz z dziećmi będziemy pytali jeszcze więcej aby poznawać to, co jest dla nas niecodzienne i nieoczywiste. Chętnie poszukuję nowych pomysłów do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. W swojej pracy stawiam na aktywność ruchową dziecka, a także na rozwijanie samodzielności, ciekawości świata, twórczej aktywności. Rozmaite piosenki, rymowanki, gry oraz codzienne zwroty kierowane w języku angielskim z pewnością pomogą w procesie nabywania kompetencji językowych w kierunku dwujęzyczności dzieci.

 

 

Paulina Zielińska (obecnie przebywa na urlopie)

W przedszkolu pracuję jako nauczyciel oraz dodatkowo prowadzę zajęcia logopedyczne. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią oraz na kierunku Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z logopedią (studia drugiego stopnia). Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Zdobyłam je pracując w przedszkolach już od 2 roku studiów.

Praca nauczycielki od zawsze była moim marzeniem. Moja mama jest również nauczycielką wychowania przedszkolnego i już w dzieciństwie przynosiła mi domu dzienniki zajęć, abym mogłam bawić się z innymi koleżanki w szkołę. Uważam, że posiadam cechy charakteru, które są niezbędne do pracy z dziećmi: jestem osobą cierpliwą, troskliwą, odpowiedzialną oraz pogodną i zawsze uśmiechniętą.

Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię na co dzień to co, lubię. Staram się, aby każdy dzień w przedszkolu był ciekawy, pełen różnorodnych zabaw, które wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Najbardziej lubię wykonywać z dziećmi różnorodne prace plastyczne, ponieważ podczas takich zajęć można zaobserwować ich ogromną inwencję twórczą. W swojej pracy dbam o to, aby podkreślać językowy profil przedszkola: chętnie utrwalam z dziećmi piosenki, polecenia i rymowanki wprowadzone przez nauczyciela anglistę.

 

 

Agnieszka Piotrowicz

Ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia o specjalności animacja turystyki i rekreacji oraz studia II stopnia o specjalności edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych. Jestem absolwentką szkoły policealnej na kierunku opiekunka dziecięca oraz kursu uprawniającego do opieki nad dziećmi. Podczas swojej nauki odbyłam wiele praktyk, między innymi w szkole podstawowej, żłobku miejskim, przedszkolu, a także w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie. Na bieżąco uczestniczę w licznych szkoleniach, co pozwala mi na doskonalenie swoich umiejętności oraz daje nowe pomysły na pracę z dziećmi. Praca z dziećmi jest moim marzeniem już z czasów dzieciństwa.
Zawsze lubiłam bawić się w szkołę. Mój młodszy brat i koleżanki z podwórka byli moimi „uczniami”, a ja zazwyczaj odgrywałam rolę nauczyciela. Zamiłowania te były za mną cały czas. Od najmłodszych lat pomagałam w opiece nad dziećmi w mojej rodzinie. W technikum uczęszczałam na wolontariat do Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie pomagałam dzieciom w odrabianiu lekcji. Przez kilka lat pracowałam także jako niania opiekując się dziećmi.

Jestem osobą miłą, ciepłą, troskliwą, pomocną i zawsze uśmiechniętą. Uwielbiam tworzyć z dziećmi przeróżne prace plastyczne, a także tańczyć, śpiewać i śmiać się. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje ogromną satysfakcję.

 

 

Aleksandra Banaś

Jestem absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Działdowie o profilu europejskim. W Olsztynie mieszkam od ponad roku, głównym powodem, który skłonił mnie do przeprowadzki były studia, ale także chęć poznania nowych ludzi i przeżycia wielu ciekawych przygód w nowym środowisku. Obecnie jestem na II roku studiów na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, gdzie studiuję Pedagogikę Wczesnej Edukacji. Myślę, że decyzja o studiowaniu na tym właśnie kierunku była dla mnie trafnym wyborem. Upewniłam się w tym przekonaniu w momencie, gdy w marcu bieżącego roku zaczęłam pracę jako pomoc nauczyciela w przedszkolu Junior Academy. Myślę, że jeśli pracy nie traktujemy jako niechcianego obowiązku, bądź udręki a jest dla nas pasją oraz źródłem satysfakcji to jest właśnie to, co powinniśmy w życiu robić! Tak jest i w moim przypadku, dlatego do pracy w przedszkolu staram się zawsze przychodzić naładowana pozytywną energią, którą mogę zarażać innych. Studia są dla mnie bardzo ważne, jednak podczas nich, zdobywam głównie wiedzę teoretyczną, natomiast praca w przedszkolu pozwala mi na zdobywanie wiedzy praktycznej. Mam możliwość obserwacji pracy niezastąpionych nauczycielek naszego przedszkola, mogę czerpać wiele inspiracji z prowadzonych przez nie zajęć oraz liczyć na ich pomoc i rady jeśli chodzi o kwestię studiów. Sądzę, że doświadczenie w pracy z dziećmi, które zdobywam już podczas studiowania, pracując w przedszkolu pozwoli mi być w niedalekiej przyszłości dobrym pedagogiem. Do pracy z dziećmi podchodzę bardzo odpowiedzialnie i nigdy nie jestem obojętna na ich potrzeby. Dzielę radość wspólnie z nimi w ich „małych” sukcesach ale także wspieram i otaczam troską w ich smutkach i porażkach. Staram się każdego dnia dawać z siebie wiele dla dzieci, tak aby czuły się
bezpiecznie i beztrosko. Mogę jednak stwierdzić, że praca w przedszkolu pozwoliła mi nie tylko dawać, ale też brać coś dla siebie. Dzięki czemu przełamałam swoje słabości, tj. nieśmiałość oraz nauczyłam się czerpać satysfakcję z pracy, którą wykonuję. Myślę, że moja osobowość oraz cechy charakteru wpisują się w kanon osoby pracującej z dziećmi. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, jak już wcześniej wspomniałam staram się zarażać ludzi pozytywną energią oraz powodować, aby na ich twarzach pojawiał się uśmiech. Dlatego w życiu wyznaję zasadę : KEEP CALM AND SMILE EVERYDAY!

 

 

Karolina Żebrowska

Ukończyłam technikum żywienia i usług gastronomicznych w Mrągowie , obecnie jestem na drugim roku studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią. Zdobyłam doświadczenie pracując jako pomoc nauczyciela w przedszkolu Kolorowe Kredki w Mrągowie. Pracowałam również jako wychowawca kolonijny. Praca w przedszkolu daje mi dużo satysfakcji , ogromną siłę i radość , możliwość ciągłego doskonalenia się . Dzieci uczą mnie by cieszyć się każdą chwilą , staram się patrzeć na świat ich oczami. Moim celem jest niesienie pomocy dzieciom w rożnych sytuacjach problemowych a priorytetem jest bezpieczeństwo, poszanowanie praw dziecka i ich indywidualności.

 

 

Joanna Makosiej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia I stopnia o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Kontynuuję naukę na kierunku Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Podczas studiów zdobyłam niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. By bliżej poznać specyfikę zawodu nauczyciela odbywałam liczne praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Praca pedagoga wymaga ciągłego samodoskonalenia, dlatego uczestniczę w różnorodnych kursach i szkoleniach.
Odkąd pamiętam praca z dziećmi była moim marzeniem. Właśnie dlatego daje mi tyle radości i satysfakcji. Dużą uwagę przykładam do rozmów z dziećmi i ich obserwacji. Dzięki temu mogę lepiej poznać każde dziecko, jego potrzeby, marzenia i uczucia. Staram się otaczać dzieci ciepłem, życzliwością i zrozumieniem, po to by w przedszkolu czuły się jak w domu… bo praca z dziećmi, to nie tylko nauka!
Jestem osobą otwartą, pogodną, spokojną i obowiązkową. Uważam, że posiadam cechy charakteru, które są niezbędne do pracy w przedszkolu – cierpliwość, kreatywność, wyrozumiałość i troskliwość. Staram się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki, mając na uwadze zawsze dobro
dziecka. W pracy z dziećmi wykorzystuję różne formy aktywności, po to by jak najlepiej wspomagać ich wszechstronny rozwój. Uwielbiam z dziećmi tworzyć różnorodne prace plastyczne, a także śpiewać i tańczyć, a czasem po prostu się poprzytulać 🙂

 

 

Michalina Ciota

Jestem absolwentką Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym o specjalności reklama wizualna. Obecnie zaczynam drugi rok studiów licencjackich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią na Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.
W przedszkolu pracuję już trzeci rok. Rozpoczęłam tę pracę, ponieważ zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Aktualnie również doszkalam się poprzez udział w różnych szkoleniach, by moja praca była bardziej efektywna.
Jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata, cierpliwą i zawsze uśmiechniętą. Uwielbiam z dziećmi tańczyć i śpiewać, oraz chętnie pomagam im przy posiłkach, pracach plastycznych oraz przy wszystkich innych czynnościach, które tego wymagają. Cieszy mnie każdy dziecięcy uśmiech, a praca z dziećmi daje mi poczucie spełnienia. Zajmowanie się dziećmi jest bardzo wymagające, ale jako osoba pracowita i konsekwentna nie boję się tego oraz każdego dnia przychodzę do pracy pełna energii i z uśmiechem na twarzy.

 

 

Dominika Kowalska

Jestem absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (profil: biologia, WOS, j. angielski). Praktyki studenckie umożliwiły mi obycie pracy z dziećmi w różnym wieku. Świat postrzegany oczami dzieci różni się od tego, który widzimy my – dorośli. Chciałabym odkrywać go razem z nimi. W swoja pracę wkładam dużo serca oraz zaangażowania. Najważniejsze dla mnie jest to, aby dziecko czuło się bezpieczne oraz szczęśliwe.

 

 

Iga Celińska – język angielski

Jestem absolwentką studiów licencjackich w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz magisterskich w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2016 roku otrzymałam tytuł magistra filologii angielskiej. Posiadam również specjalizację nauczycielską, a także zostałam przeszkolona do pracy z niewidomymi. Trzykrotnie brałam udział w programie wymiany studenckiej, dwa razy wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, raz do Wielkiej Brytanii. Język angielski towarzyszy mi od zawsze. Już jako dziecko pragnęłam się go uczyć, a teraz mam przyjemność stanąć po drugiej stronie i pracować z dziećmi. Na co dzień staram się być osobą uśmiechniętą i energiczną. Bardzo lubię zajęcia ruchowe z dziećmi. Staram się też, aby na moich zajęciach było jak najwięcej piosenek. Najpiękniejszą nagrodą za trud włożony w pracę jest dla mnie ta chwila, kiedy mogę porozmawiać na jakiś temat z którymś z moich uczniów. Oczywiście po angielsku. Uwielbiam obserwować jak w moich uczniach rozwija się świadomość językowa, kiedy rzeczy, które na początku wydawały się być wielką i nieprzekraczalną barierą przestają być jakimkolwiek problemem. Chciałabym, aby każde zajęcia były inne i niepowtarzalne. Staram się urozmaicać program tak, żeby trafić do dzieci, które mają różne zdolności, różne charaktery i różne zainteresowania.

 

 

Agata Michalak

Od tego roku będę miała przyjemność podróżować z grupą „HAPPY HIPPOS” przez krainy pełne przedszkolnych wyzwań, wzlotów i upadków, które razem przetrwamy i na wszystko będziemy odpowiadać uśmiechem 🙂 Świat magii przedszkola otworzy przed nami niekończące się pomysły na dobrą zabawę i naukę 🙂 Przedszkolaki z Junior Academy będą razem ze mną kroczyć przez świat języka angielskiego i poznają na własnej skórze, że nauka to nie tylko siedzenie przy książkach, ale przede wszystkim dobra zabawa i samodoskonalenie się.

Kilka słów o mnie:

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Filologia Angielska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W tym roku zaczynam studia II stopnia również na Filologii Angielskiej, ale na Uniwersytecie Gdańskim.

Zainteresowania: sporty ekstremalne, publiczne przemowy, książki, seriale o tematyce prawniczej

Zalety: jestem uśmiechnięta, komunikatywna, zawsze służę pomocą, uważam że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko czasami trzeba nad czymś dłużej popracować 😉

Wady: z tego co mi wiadomo nie mam :p

Czego nie lubię?: fałszywej skromności i oszustwa

Życiowe motto i ulubiony cytat:
„Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.”

Mark Twain

„Za 20 lat będziesz bardziej rozczarowany z powodu rzeczy, których nie zrobiłeś niż z powodu tych, które zrobiłeś. Odrzuć zatem cumy. Wypłyń z bezpiecznej przystani. Złap wiatr w żagle. Poznawaj. Marz. Odkrywaj.”

Mark  Twain

Tyle o mnie. Do zobaczenia !!! 🙂
P.S. Kocham zielony kolor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

Specjaliści w Junior Academy:

 

logopeda – Marta Szukszta

rytmika – Joanna Włodarczyk

taniec i gimnastyka korekcyjna – Natalia Jaszczanin, Adrianna Chalecka (Szkoła Wdzięku i Tańca, Przemienieccy)

język angielski – Iga Celińska

 

LOGOPEDA W JUNIOR ACADEMY – MARTA SZUKSZTA
„[…] bo przecież wszystko zaczyna się w wyobraźni. Każdy wielki projekt ma swój początek w jednej dobrej, ciepłej myśli, która rozgrzewa Cię od środka.” –Beata Pawlikowska.
Nazywam się Marta Szukszta i jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia o kierunku „logopedia” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie kontynuuję naukę na studiach drugiego stopnia. Na początku swojej drogi
wybrałam specjalizację „edukacja artystyczna”, w chwili obecnej zdobywam wiedzę w zakresie logopedii klinicznej. Zdobyłam ponadto certyfikat za uczestnictwo w warsztatach pt. „Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy” zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie. Mam za sobą naukę alfabetu palcowego,
obecnie uczęszczam na zajęcia z języka migowego. Działam również w Studenckiej Poradni Logopedycznej UWM do której serdecznie zapraszam na bezpłatne konsultacje i zajęcia terapeutyczne. Uwielbiam organizować swój czas tak, by wykorzystać każdą minutę dnia. Wiele czasu poświęcam też rozwoju osobistemu, pozytywnemu podejściu do życia. Przeczytałam wiele poradników – z ogromną przyjemnością mogę polecić wszystkie książki Reginy Brett! Jestem jej wielką fanką. Logopedia pozwoliła skupić wszystkie moje zainteresowania w jednym miejscu. Jako kierunek interdyscyplinarny łączy w sobie dziedziny z nauk medycznych, społecznych i humanistycznych. Od zawsze chciałam nieść ludziom pomoc, mieć wpływ na ich wychowanie i życie w społeczeństwie, a przede wszystkim skupiać się na ich poprawnej wymowie i korekcji zaburzeń. Wiem, że w pracy jako logopeda czuję się szczęśliwa i spełniona. Specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywanych specjalności, prowadzą profesjonalne zajęcia w zakresie: kształcenia językowego, profilaktyki i terapii mowy, gimnastyki i rekreacji ruchowej, badania mowy i słuchu. Posiadają też doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, dbają o całkowite bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój, wielostronną aktywność, różne, atrakcyjne formy zajęć, tworzą ciepłą, serdeczną atmosferę rozwoju dzieci, zapewniają rodzinny klimat w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, znają psychologię rozwojową dziecka, wiedzą jakie są jego potrzeby i możliwości.

Domifika, czyli Dominika Radaszewska czyta naszym dzieciom bajki podczas comiesięcznych odwiedzin w grupach BB i HH 🙂

.

.

Nasza super kadra 🙂