ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z GRUPY DD WRAZ

Z RODZICAMI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PT.

„NIEZWYKŁE INSTRUMENTY MUZYCZNE”

ZASADY KONKURSU:

 należy przygotować pracę plastyczną/techniczną, której tematem są instrumenty muzyczne
 technika wykonania prac dowolna, zachęcamy do wykorzystania materiałów z recyklingu

 każde dziecko wraz z rodzicem mogą przygotować jedną pracę

najważniejsza jest kreatywność i pomysłowość 

Prace można składać u nauczyciela w grupie DD od dnia 3 kwietnia (wtorek) do 13 kwietnia (piątek).
Ogłoszenie wyników nastąpi 17 kwietnia (wtorek) .

Prosimy o terminowe składanie prac .

ZAPRASZAMY
MAGDALENA NOWAKOWSKA
ALEKSANDRA BANAŚ