17 kwietnia – Wizyta Pani Leśnik, godz. 13.00
20 kwietnia – Zajęcia sportowo – ruchowe prowadzone przez specjalistów

23 kwietnia – Ogólnoprzedszkolny przegląd teatralny organizowany przez Przedszkole Śmieszek, dzieci wystąpią z przedstawieniem pt. Rzepka. Bilety na przejazd autobusem tego dnia zapewnia dyrekcja. Prosimy o przebranie dzieci tak jak na występ z okazji warsztatów wielkanocnych. O godzinie wyjazdu i ewentualnych zmianach posiłków poinformujemy bliżej dnia występu.

24 kwietnia – Spotkanie z jaszczurką
30 kwietnia – Lekcja historii z pracownikami IPN, godz. 13.00