Dni adaptacji organizujemy aby ułatwić dzieciom proces włączania się w codzienne życie w przedszkolu Junior Academy. W tych dniach stawiamy przed sobą następujące cele:

 • Poznanie przez dzieci otoczenia przedszkola i jego pomieszczeń oraz ich przeznaczenia /sala, toaleta, plac zabaw, szatnia/
 • Stopniowe przygotowanie dzieci do braku obecności rodziców
 • Pomoc rodzicom w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych ich dzieci
 • Poznanie przez dzieci personelu przedszkola, budzenie zaufania do tych osób, uświadamianie dzieciom, że są to osoby, które im zawsze pomogą
 • Poznawanie wzajemne dzieci /zabawy integracyjne/
 • Stopniowe poznawanie rytuałów dnia, zasad

Spotkania z dziećmi będą odbywały się w grupach wiekowych i będą obejmowały różnorodne zajęcia:

 •  Zabawy dowolne dzieci w sali i na placu zabaw
 • Zabawy z dziećmi: plastyczne, ruchowe i muzyczne
 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy ruchowe dzieci, rodziców i nauczycielek

Spotkania z rodzicami będą obejmowały:  

 • Spotkanie informacyjne z Dyrektor Junior Academy
 • Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubezpieczenia dziecka, wychowanka Junior Academy
 • Punkty konsultacyjne z nauczycielkami

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola.

 Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Junior Academy

Junior Academy

Niepubliczne Przedszkole Językowe

Żurawskiego 1A/11

biuro@junioracademy.pl

Kom 662 27 30 50